25 gener
GRUP STUCOM

Grup Stucom llança nova pàgina web

El nou lloc web aglutina tota l’oferta formativa del Grup i ve a reemplaçar múltiples pàgines antigues.

La última setmana de desembre, el Grup Stucom va llançar la nova pàgina web www.stucom.com, que representa la culminació de l’esforç d’unificar la imatge corporativa i tota l’oferta formativa sota un nou paraigües tant de marca com estructural.

El lloc web ha estat renovat amb l’objectiu d’aglutinar tota la informació que anteriorment es repartia en tres pàgines de manteniment separat, eliminant les duplicitats i aprofitant millor les sinèrgies. Addicionalment, s’havia de millorar els canals de comunicació i formularis per tal que els usuaris poguessin contactar fàcilment i sense esperes. L’altre gran objectiu d’aquest projecte, dut a terme per l’empresa Interficie, era millorar substancialment l’experiència de l’usuari. S’ha donat prioritat a una estructura tècnicament complexa però intuïtiva per a l’usuari, amb una millor navegació aplicant els principis del responsive web design, adaptant-se automàticament a la pantalla o al navegador amb el que s’estigui visualitzant (mòbil, tablet, PC, etc.).

A més, s’ha optimitzat el pes de les pàgines i la configuració dels servidors per augmentar la velocitat de visualització que permet trobar de forma ràpida i senzilla la informació que es cerca. Addicionalment, s’ha sotmès la nova pàgina web a un redisseny d’acord amb la nova imatge corporativa, amb una estètica més neta, dinàmica, colorida i atractiva.

A partir d’ara ja es pot trobar tota l’oferta formativa del Grup Stucom en aquesta nova web: Batxillerat humanístic i social i batxillerat científic i tecnològic, Batxillerats artístics amb quatre itineraris, Formació professional de grau mitjà i grau superior, i altres estudis com els cursos de formació ocupacional, cursos de preparació d’exàmens oficials d’anglès o el programa adaptat per a esportistes i artistes.

Trobareu tota l’oferta formativa i les novetats del Grup Stucom a www.stucom.com.

Notícies