Formació Professional de Grau Superior

Formació Professional de Grau Superior Barcelona

Els cicles formatius de grau superior concertats de STUCOM són estudis modulars que concedeixen la qualificació necessària per fer les tasques pròpies d'una professió. Els graus superiors, equivalents per la LOE i la LOGSE a la formació universitària, proporcionen la titulació de tècnic superior en l'especialitat professional cursada.

La nostra oferta en cicles formatius de grau superior

Actualment, STUCOM ofereix els següents cicles formatius de grau superior concertats a Barcelona.

 CFGS Comerç Internacional 

El CFGS de Comerç Internacional té com a objectiu formar els seus estudiants al sector del comerç internacional. En acabar els estudis, l’alumnat adquirirà les competències necessàries per dur a terme la gestió de totes les operacions d’importació i exportació de productes per a qualsevol tipus d’empresa amb presència als mercats exteriors.

 CFGS Màrqueting i Publicitat 

El CFGS en Màrqueting i Publicitat amb esment en estratègies digitals, forma els/les estudiants en la investigació, planificació i execució d’estratègies de màrqueting i comunicació offline i online. La superació dels mòduls del curs permeten incorporar-se al mercat laboral com a especialista al sector del màrqueting i publicitat, tant en qualitat de treballador autònom com a la seu d’empreses del sector.

 CFGS Administració i Finances

El CFGS en Administració i Finances forma els estudiants en els coneixements necessaris per a l’exercici de tasques relacionades amb el sector administratiu i empresarial. En acabar la formació, l’alumnat estarà preparat per incorporar-se al mercat laboral amb les habilitats tècniques i professionals en tasques d’atenció al/a la client/a, gestió de compres, recursos humans i comptabilitat i finances, entre d’altres.

 CFGS Desenvolupament d’Aplicacions WEB 

El CFGS de Desenvolupament d’Aplicacions Web capacita els/les estudiants per al desenvolupament, la implementació i el manteniment d’aplicacions web. Els estudis instrueixen l’ús de diverses tecnologies i entorns idonis per desenvolupar aplicacions que garanteixen l’accés segur a les dades i compleixin els criteris d’accessibilitat, usabilitat i qualitat exigits pels estàndards establerts.

 CFGS Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma 

El CFGS de Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma està orientat a estudiants interessats/des en la programació i desenvolupament d’aplicacions en diverses plataformes. És una de les formacions més completes de les FP superiors a STUCOM, ja que es pot complementar amb el grau superior d’Administració de Sistemes i Xarxes o Desenvolupament d’Aplicacions Web.

 CFGS Administració de Sistemes Informàtics en Xarxes 

El CFGS d’Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa proporciona els coneixements necessaris per a la configuració, l’administració i el manteniment de sistemes informàtics en una empresa, per tal de garantir-ne el funcionament correcte. Els/les estudiants que completen el CFGS estan qualificats per treballar al departament de suport informàtic de qualsevol classe d’empresa.

 CFGS Ciberseguretat – Administració de Sistemes Informàtics en Xarxes 

El CFGS de Ciberseguretat proporciona la capacitat per configurar, administrar i mantenir sistemes informàtics a la Xarxa, especialment davant de situacions de risc i ciberatacs.  Es tracten el temes de ciberseguretat i hacking ètic. Els/les estudiants que completen el CFGS estan qualificats per treballar al departament de suport informàtic de qualsevol classe d’empresa.

 CFGS Dietètica 

El CFGS de Dietètica forma estudiants en els coneixements necessaris per dissenyar i elaborar dietes adaptades a persones i col·lectius específics. Amb la finalització dels estudis, l’alumnat està qualificat per controlar la qualitat de la nutrició dels pacients, analitzar els comportaments alimentaris i les necessitats nutricionals i programar i aplicar activitats educatives que millorin els hàbits d’alimentació de la població sota la supervisió corresponent.

 CFGS Educació Infantil 

El CFGS d’Educació Infantil forma estudiants en les competències necessàries per exercir tasques com a professors/es al primer cicle d’educació infantil, sota la supervisió d’un mestre o una mestra. En finalitzar el cicle formatiu, l’alumnat està qualificat per treballar com a educador/a en institucions públiques o privades, o bé desenvolupar la seva activitat professional en programes o activitats de lleure i lleure infantil amb menors de 0 a 6 anys.

 CFGS Integració Social 

El CFGS d’Integració Social permet als/les estudiants treballar en sectors com la mediació comunitària i la mediació intercultural. Després de completar el cicle, l’alumnat obtindrà un certificat de professionalitat com a tècnic/a en Integració Social i podrà incorporar-se al mercat laboral, donant suport a aquelles comunitats que necessitin els seus serveis de mediació i/o assistint persones afectades per la violència de gènere.

FP Online

Tant els cicles formatius de grau mitjà com els cicles formatius de grau superior són presencials i s’imparteixen a les dues seus a Barcelona. Però a més, oferim una altra possibilitat: la formació professional a distància. STUCOM forma part de la xarxa de centres Linkia FP i és per això que podem oferir tota l’estructura digital necessària de manera que es puguin cursar des de casa o des d’on tu prefereixis.  

Es tracta d’una opció molt interessant per a aquell/a alumne/a, tant jove com adult/a, que necessita compaginar els seus estudis amb altres obligacions personals o familiars. També és una bona opció per a qui no resideix a Barcelona però desitja rebre una formació amb la mateixa qualitat que la impartida a les nostres aules, atès que se’ls ofereix la possibilitat d’assistir virtualment a les classes en directe. I si l’alumnat no té disponibilitat en el moment programat de la classe, permet que aquest consulti el vídeo de l’enregistrament de la classe fora d’horari.

 Com pots comprovar, la formació professional a Barcelona està al teu abast gràcies a Stucom. Consulta més informació en aquesta web o posa’t en contacte amb nosaltres i exposa’ns les teves consultes.  

T'ajudem a trobar els estudis que millor encaixen amb el teu talent i aspiracions

Els nostres cicles formatius Els nostres cicles formatius

PER QUÈ STUCOM

Objectius

Projecte educatiu

 • icon

  Formació integral i de qualitat

  El centre ofereix una formació íntegra i de qualitat al seu alumnat, per a què desenvolupi tot el seu potencial acadèmic i pugui fer front al seu futur laboral.

 • icon

  Treball en equip i responsabilitat

  STUCOM busca despertar i estimular la iniciativa, el treball en equip, la responsabilitat i la solidaritat entre els/les alumnes, de manera que apliquin aquests mateixos valors un cop incorporats al mercat laboral.

 • icon

  Autoconeixement i orientació

  L'equip del centre es compromet a orientar els/les estudiants i estimular-los/les perquè siguin conscients de les seves aptituds, de les seves limitacions i possibilitats reals d'èxit, tant si accedeixen a estudis superiors com si opten per incorporar-se al món laboral.

 • icon

  Inserció laboral

  STUCOM es proposa ampliar els coneixements i les habilitats dels/de les estudiants, per tal de facilitar-ne la inserció laboral i el desenvolupament personal i professional d'acord amb les seves capacitats i possibilitats.

 • icon

  Idioma

  La internacionalització de l'alumnat és un dels principals objectius del centre. Per això, es persegueix aprofundir en l'aprenentatge oral i escrit de llengües estrangeres, aconseguint una formació i preparació homologable a l'entorn europeu, que faciliti la intercomunicació amb una societat cada cop més globalitzada.

 • icon

  Noves tecnologies

  La formació a STUCOM pretén dotar l'alumnat de les competències necessàries en noves tecnologies, perquè pugui aconseguir la major informació i comunicació possible tant al seu entorn social com al professional.

 • icon

  Ètica

  El centre es proposa estimular i infondre en els/les estudiants valors humans, morals i socials que facilitin una bona convivència amb els altres, buscant l'equilibri entre la llibertat individual, el sentit de la justícia i el respecte a altri.

 • icon

  Consciència social

  D'acord amb l’anterior objectiu, STUCOM es compromet a despertar i estimular la consciència social dels/les estudiants enfront dels sectors més desafavorits i els problemes mediambientals de la nostra societat.

Formació Professional Dual

L’FP professional dual permet adaptar l'horari lectiu perquè es pugui cursar un cicle de grau superior mentre es desenvolupa una activitat productiva en un context empresarial. L'empresa col·laboradora incorpora alumnes com a becaris/es o aprenents perquè es formin participant en activitats productives, d'acord amb un pla prèviament acordat amb el centre docent.

 

Els objectius de l’FP dual a STUCOM són:

 
 • Coordinar la formació  i el treball de l'alumnat dels cicles formatius.
 • Millorar la formació, la qualificació i el desenvolupament personal dels/de les alumnes que busquen professionalitzar-se en un sector específic.
 • Establir la corresponsabilitat en la formació dels estudiants i l'enllaç entre el centre d’FP de graus mitjans i les empreses.
 • Estimular positivament l'alumnat perquè es formi per incorporar-se al mercat laboral amb les competències necessàries.

Per complir els objectius anteriors, l'empresa col·laboradora amb STUCOM instrueix, tutela i avalua l'alumne/a, sempre en contacte amb el centre docent. Alhora, l'estudiant està donat d'alta a la seguretat social i disposa d'un contracte de treball o una beca de formació remunerada. El temps de dedicació a l'empresa pot ésser de fins a 40 hores setmanals, amb un màxim de 8 hores diàries i dividit entre formació i activitat pràctica.

Formació Professional Dual Barcelona

Pràctiques en empresa

A més dels objectius plantejats en el seu projecte educatiu, STUCOM persegueix l'objectiu de formar l'alumnat per facilitar-ne la incorporació posterior al mercat laboral. Per això, la formació pràctica en centres de treball (FCT) és un mòdul de caràcter obligatori per a l'obtenció del títol oficial del cicle formatiu i compleix el propòsit de completar el coneixement i les competències adquirides a l'àmbit acadèmic.

 

Les pràctiques en empresa apropen la realitat del món laboral i permeten enfocar el seu projecte de futur i adaptar-se a les necessitats del mercat. Al llarg dels seus 50 anys d'experiència, STUCOM ha incorporat més de 800 empreses i institucions col·laboradores a la seva borsa de treball, on cada alumne/a podrà desenvolupar les seves habilitats i créixer com a futur/a professional.

Pràctiques en l'empresa - Foramció Professional Barcelona

LES NOSTRES INSTAL·LACIONS


Si et matricules a Stucom, realitzaràs el cicle formatiu al centre de Barcelona, ​​ja que les nostres instal·lacions es troben al carrer Pelai, al costat de Plaça Catalunya. La nostra seu principal és un gran edifici de 5 plantes, ubicat a una zona amb ambient universitari, gràcies al fet que la Universitat de Barcelona està situada a escassos 50 metres de l'entrada al nostre centre.

 

En aquest edifici, s'hi ubiquen les diferents aules, dotades de mobiliari modulable i equipament d'última tecnologia per oferir el millor servei als/a les nostres alumnes. D'altra banda, disposem de sales comunes de caràcter tècnic, com l'Aula Mac o la Sala d'empresa, i també comptem amb un saló d'actes, cafeteria i biblioteca.

 

Als cicles de Dietètica, Educació Infantil i Integració Social, el nostre alumnat utilitza altres espais dels nostres centres ubicats també al centre de la ciutat, al carrer Còrsega. Un edifici que també acull els nostres batxillerats artístics.