Sanitat

Àrea Sanitat - CFGS CFGM - STUCOM Barcelona

Formació professional en Sanitat

La salut és el més importat. I d’això se n’ha adonat la major part de la nostra societat en els darrers anys. És per aquest motiu que ha augmentat notablement l’interès pels temes relacionats amb la sanitat i la salut pública, creixent així l’oferta de serveis i la seva demanda per part de la ciutadania. Aquestes tendències han multiplicat també la utilitat dels cicles formatius de Sanitat a Barcelona, cada vegada més valorats per les institucions sanitàries, siguin públiques o privades. A Stucom, apostem per la formació professional  en Sanitat concertada a Barcelona i oferim diverses propostes formatives en aquest àmbit.


A qui està dirigit

La salut i la cura dels altres té un important caràcter vocacional: la voluntat d’ajudar i proporcionar benestar és un tret que està més desenvolupat en unes persones que en unes altres. És per això que aquest és el primer requisit fonamental a l’hora de triar un cicle d’FP en Sanitat, tot i que, en un principi, potser no tothom és conscient de tenir aquesta vocació, que pot estar latent, i al llarg de la formació podria despertar-se. 

Amb tot, tenir vocació no és suficient per tal de realitzar un cicle formatiu de Sanitat. Aquesta formació requereix altes dosis d’esforç, responsabilitat i estudi, que Stucom proporciona gràcies al seu mètode acadèmic i equipament tècnic. Per tant, un/a bon/a professional del sector no ‘neix’ sinó que ‘es fa’ mitjançant l’adequada formació professional en Sanitat.


Requisits per accedir al cicle d’FP sanitari

La vocació d’ajudar i la responsabilitat personal són dues qualitats que ha de tenir tot/a estudiant que aspira a desenvolupar la seva carrera professional en el sector de la salut. Però a un nivell més pràctic i accés als estudis, aquests són els requisits concrets que ha de tenir l’estudiant per matricular-se a un cicle formatiu de Sanitat:

 • Als cicles formatius de grau mitjà: tenir el títol de l’ESO (educació secundària obligatòria) o equivalent.
 • Als cicles formatius de grau superior: una de les següents opcions:
  • Tenir el títol de batxillerat.
  • Tenir un títol de tècnic/a (FP de grau mitjà)

OFERTA FORMATIVA

Els nostres programes de cicles de Sanitat

A Stucom, impartim a la nostra seu de còrsega de Barcelona, diversos cicles concertats d’FP en Sanitat que estan entre els més populars de tot el nostre catàleg formatiu, per les bones perspectives laborals que ofereixen als/a les titulats/des. Els quatre cicles que s’imparteixen a Stucom còrsega, a Barcelona, són el CFGM de Cures Auxiliars d’Infermeria, el CFGS de Dietètica i el de Farmàcia i Parafarmàcia, CFGS Laboratori Clínic i Biomèdic i CFGS Dietètica.

Cicle formatiu de grau mitjà de Cures Auxiliars d’Infermeria

Aquest cicle formatiu de grau mitjà és, sens dubte, un dels més importants de la branca de l’FP Sanitària. I cada cop adquireix més valor, atès que la necessitat de tècnics/ques en cures auxiliars d’infermeria (coneguts/des popularment com auxiliars d’infermeria) és sempre molt alta. Qüestions com la higiene i la neteja del material sanitari o les tècniques bàsiques d’infermeria (mobilització, administració de fàrmacs, primers auxilis, etc.) formen part del pla d’estudis d’aquest cicle d’FP Sanitari concertat a Barcelona.

Cicle formatiu de grau superior de Dietètica 

L’alimentació és un aspecte en el qual cada vegada es posa més atenció. Els/les titulats/es d’aquest cicle d’FP Sanitària concertat a Barcelona es formen en matèries com la dietoteràpia o la fisiopatologia aplicada a la dietètica. A més, s’aborden aspectes més generals i relacionats amb els bons hàbits en la ingesta d’aliments, com la higiene o el control alimentari. 

Cicle formatiu de grau mitjà de Farmàcia i Parafarmàcia

El principal objectiu és proporcionar els coneixements i les habilitats imprescindibles per dur a terme les feines relacionades amb l’assistència en la dispensació i en l’elaboració de productes farmacèutics i afins. 

Cicle formatiu de grau superior de Laboratori Clínic i Biomèdic

El Cicle proporciona els coneixements i habilitats imprescindibles per tal de fer estudis analítics seguint els protocols normalitzats de treball, donant un suport valuós per a la prevenció, el diagnòstic, el control d’avaluació i el tractament de malalties.

 

Sortides professionals

Cada cicle d’FP Sanitària té les seves sortides professionals, segons la formació impartida i la titulació. En el cas del CFGM de Cures Auxiliars d’Infermeria, les sortides professionals són:

 • Professional de l’atenció primària i comunitària, en àmbits com les clíniques dentals, les residències de gent gran o la cura de les persones al domicili. 
 • Professional de l’atenció especialitzada, a consultes hospitalàries, serveis d’urgències, pediatria, UCIs, etc.
 • Professionals en altres àrees relacionades amb el benestar, com els balnearis. 

Pel que fa al CFGS de Dietètica, les principals sortides professionals se centren en:

 • Dietista.
 • Tècnic/a en higiene d’aliments.
 • Responsable d’alimentació en empreses de càtering.
 • Educador/a i divulgador/a sanitari/a.
 • Consultor/a en empreses de diferents àmbits amb servei de restauració.

En el cas del CFGM de Farmàcia i Parafarmàcia, les principals sortides professionals són:

 • Tècnic/a auxiliar de farmacia
 • Tècnic/a de farmacia hospitalaria
 • Tècnic/a de magatzem de medicaments
 • Tècnic en establiments de parafarmacia
 • Negocio propi de parafarmacia-herboristeria
 • Laboratoris d’elaboració de productes farmacèutics

I en l’últim lloc el CFGS de Laboratori Clínic i Biomèdic, les seves principals sortides professionals són:

 • Tècnic/a superior al laboratori de diagnòstic.
 • Tècnic/a especialista en laboratori.
 • Ajudant tècnic al laboratori de recerca i experimentació.
 • Ajudant tècnic al laboratori de toxicologia.
 • Delegat/ada comercial de productes hospitalaris i farmacèutics.

I, si ens centrem en un àmbit més general d’oportunitats laborals, són diverses les possibilitats professionals que se li presenten a un/a titulat/da en un cicle formatiu de Sanitat.

Principalment, en resumim tres:

 • A l’àmbit privat, en clíniques i empreses com a treballador/a assalariat/da. 
 • A institucions públiques, per a la qual cosa pot ser necessari superar algun tipus d’examen oficial (oposicions) o bé postular a través d’alguna borsa específica de treball (amb barem de mèrits, entre els quals compta l’experiència professional).
 • Iniciar una carrera com a professional independent, ja sigui com a autònom/a (freelance) o com a emprenedor/a d’un negoci propi.

Totes aquestes possibilitats i les noves modalitats que el sector de la sanitat requereixen es poden presentar en el teu camí si tries realitzar un cicle formatiu de Sanitat concertat a Barcelona amb Stucom. Informa’t de tots els detalls que consideris més importants per a la teva formació en FP Sanitària.

PER QUÈ STUCOM

PROJECTE EDUCATIU

Aprenentatge INTEGRAL, CAP, COR i MANS s'uneixen per APRENDRE

 • icon

  El poder de conèixer

  Adquirir informació ens permet comprendre i ser conscients de la realitat a través de l'entesa, la raó i la intel·ligència. El coneixement és fonamental per fer front als canvis del món actual

 • icon

  Inspira l’aprenentatge

  La transformació d'avui dependrà de persones compromeses i motivades per anar més enllà. Passió i curiositat permeten que els/les estudiants aportin solucions vàlides davant de reptes i projectes plantejats. Les emocions i la motivació són claus en l’aprenentatge

 • icon

  Executen i creen

  Adquirir habilitats tècniques és fonamental per assolir l'objectiu final. Posem èmfasi en la pràctica d’allò que hem après, tot assegurant una execució disciplinada i professional que permeti assumir correctament els diferents nivells de responsabilitat implícites a cadascuna de les formacions que desenvolupem


Formació Professional Dual

L’FP professional dual permet adaptar l’horari lectiu per tal que es pugui cursar un cicle formatiu de grau mitjà i desenvolupar una activitat professional en el context empresarial. L’empresa col·laboradora incorpora alumnes com a becaris/es o aprenents per a la seva formació tot participant en activitats productives, d’acord amb un pla prèviament pactat amb el centre docent.

 

Els objectius de l’FP dual a STUCOM són:

 
 • Coordinar la formació i el treball de l'alumnat dels cicles formatius.
 • Millorar la formació, la qualificació i el desenvolupament personal dels/de les estudiants que cerquen professionalitzar-se en un sector específic.
 • Establir la corresponsabilitat en la formació i el vincle entre el centre de formació cicles de grau mitjà i les empreses.
 • Estimular positivament l’alumnat perquè es formi amb la finalitat d’incorporar-se al mercat laboral amb les competències necessàries.  
 

Per tal de complir els objectius anteriors, l’empresa col·laboradora amb STUCOM instrueix, tutela i avalua l’alumne/a, sempre en contacte amb el centre docent. Alhora, l’estudiant serà alta a la seguretat social i disposarà d’un contracte laboral o una beca de formació remunerada. El temps de dedicació a l’empresa pot arribar a les 40 hores setmanals, amb un màxim de 8 hores diàries i dividit entre formació i activitat pràctica. 

Formació Professional Dual Barcelona

Pràctiques en empresa

A més dels objectius plantejats al projecte educatiu, STUCOM persegueix l’objectiu de formar l’alumnat per facilitar la seva inserció al món laboral. Per això, la formació pràctica en centres de treball (FCT) és un mòdul de caràcter obligatori per a l’obtenció del títol oficial del cicle formatiu de grau mitjà i compleix el propòsit de complementar el coneixement i les competències adquirides a l’àmbit acadèmic. 

 

Les pràctiques a l'empresa acosten la realitat del món laboral i permeten enfocar el projecte de futur, tot adaptant-lo a les necessitats del mercat de treball. Durant els seus 50 anys d'experiència, STUCOM ha incorporat més de 800 empreses i institucions col·laboradores a la seva borsa de treball, en les quals cada estudiant podrà desenvolupar les seves habilitats i créixer com a futur/a professional. 

Pràctiques en l'empresa - Foramció Professional Barcelona

LES NOSTRES INSTAL·LACIONS