Formació Professional de Grau Mitjà

Els cicles formatius de grau mitjà concertats d’STUCOM són estudis que capaciten l’alumnat per a l’exercici de diverses professions. Aquests estudis de grau mitjà a Barcelona proporcionen i desenvolupen les competències, tècniques i transversal, requerides per a les posicions professionals dels sectors vinculats a la formació cursada.

La nostra oferta en cicles formatius de Grau Mitjà

Actualment, STUCOM ofereix els següents cicles de formació de grau mitjà concertats:

CFGM Activitats Comercials

El CFGM d’Activitats Comercials aporta els coneixements i habilitats necessàries per tal de desenvolupar activitats de distribució i comercialització de béns i serveis. En finalitzar aquest cicle de grau mitjà, l’alumnat estarà capacitat per desenvolupar tasques de venda, atenció al/a la client/a i promoció comercial, entre d’altres, així com també gestionar un petit comerç, tot aplicant les normes de qualitat i seguretat establertes per la legislació vigent.

CFGM Gestió Administrativa

El CFGM de Gestió Administrativa proporciona la formació necessària per treballar com a tècnic en gestió administrativa, tot centrant-se en la realització d’activitats de suport administratiu en l’àmbit laboral, comptable, comercial, financer i fiscal. Aquests estudis permeten que l’alumnat adquireixi les nocions fonamentals d’atenció i satisfacció al/a la client/a, prevenció de riscos laborals i protecció ambiental, tot aplicant la normativa vigent i els protocols de qualitat establerts.

CFGM Sistemes Microinformàtics i Xarxes

El CFGM de Sistemes Microinformàtics i Xarxes se centren en l’adquisició de les habilitats i coneixements tècnics per a la instal·lació, configuració i manteniment d’equips informàtics. L’alumnat es familiaritza amb el hardware de sistemes microinformàtics, així com els sistemes i programes associats amb el seu ús. Aquestes competències capaciten els/les estudiants per configurar, administrar i mantenir els sistemes informàtics, tot garantint la seva funcionalitat i integritat amb la qualitat exigida, i d’acord amb la reglamentació vigent.

CFGM Atenció a Persones en Situació de Dependència

El CFGM d’Atenció a Persones en Situació de Dependència forma l’alumnat per l’acompliment de totes les tasques relacionades amb el treball assistencial. Aquest CFGM permet que es portin a terme tasques d’assistència domiciliària, des de les cures personals al suport a les tasques quotidianes de les persones en situació de dependència. 

CFGM Cures Auxiliars d’Infermeria

El CFGM de Cures Auxiliars d’Infermeria permet adquirir les competències necessàries per tal de proporcionar atenció sanitària bàsica als/a les pacients sota supervisió d’un/a infermer/a. Aquest cicle formatiu de grau mitjà prepara l’estudiant per a la realització de tasques com l’alimentació dels/de les pacients, la preparació dels llits i l’assistència a persones dependents, tant als hospitals o centres d’atenció, com al domicili del/la pacient. 

CFGM Farmàcia i Parafarmàcia

El CFGM de Farmàcia i Parafarmàcia permet adquirir les competències necessàries per tal de proporcionar els coneixements i les habilitats imprescindibles per dur a terme les feines relacionades amb l’assistència en la dispensació i en l’elaboració de productes farmacèutics i afins. 

FP Online

Tant els cicles formatius de grau mitjà com els cicles formatius de grau superior són presencials i s’imparteixen a les dues seus a Barcelona. Però a més, oferim una altra possibilitat: la formació professional a distància. STUCOM forma part de la xarxa de centres Linkia FP i és per això que podem oferir tota l’estructura digital necessària de manera que es puguin cursar des de casa o des d’on tu prefereixis. 

 Es tracta d’una opció molt interessant per a aquell/a alumne/a, tant jove com adult/a, que necessita compaginar els seus estudis amb altres obligacions personals o familiars. També és una bona opció per a qui no resideix a Barcelona però desitja rebre una formació amb la mateixa qualitat que la impartida a les nostres aules, atès que se’ls ofereix la possibilitat d’assistir virtualment a les classes en directe. I si l’alumnat no té disponibilitat en el moment programat de la classe, permet que aquest consulti el vídeo de l’enregistrament de la classe fora d’horari.

 Com pots comprovar, la formació professional a Barcelona està al teu abast gràcies a Stucom. Consulta més informació en aquesta web o posa’t en contacte amb nosaltres i exposa’ns les teves consultes. 

T'ajudem a trobar els estudis que millor encaixin amb el teu talent i aspiracions

Els nostres cicles formatius Els nostres cicles formatius

PER QUÈ STUCOM

Objectius

Projecte educatiu

 • icon

  Formació integral i de qualitat

  El centre ofereix una formació íntegra i de qualitat al seu alumnat, per a què desenvolupi tot el seu potencial acadèmic i pugui fer front al seu futur laboral.

 • icon

  Treball en equip i responsabilitat

  STUCOM busca despertar i estimular la iniciativa, el treball en equip, la responsabilitat i la solidaritat entre els/les alumnes, de manera que apliquin aquests mateixos valors un cop incorporats al mercat laboral.

 • icon

  Autoconeixement i orientació

  L'equip del centre es compromet a orientar els/les estudiants i estimular-los/les perquè siguin conscients de les seves aptituds, de les seves limitacions i possibilitats reals d'èxit, tant si accedeixen a estudis superiors com si opten per incorporar-se al món laboral.

 • icon

  Inserció laboral

  STUCOM es proposa ampliar els coneixements i les habilitats dels/de les estudiants, per tal de facilitar-ne la inserció laboral i el desenvolupament personal i professional d'acord amb les seves capacitats i possibilitats.

 • icon

  Idioma

  La internacionalització de l'alumnat és un dels principals objectius del centre. Per això, es persegueix aprofundir en l'aprenentatge oral i escrit de llengües estrangeres, aconseguint una formació i preparació homologable a l'entorn europeu, que faciliti la intercomunicació amb una societat cada cop més globalitzada.

 • icon

  Noves tecnologies

  La formació a STUCOM pretén dotar l'alumnat de les competències necessàries en noves tecnologies, perquè pugui aconseguir la major informació i comunicació possible tant al seu entorn social com al professional.

 • icon

  Ètica

  El centre es proposa estimular i infondre en els/les estudiants valors humans, morals i socials que facilitin una bona convivència amb els altres, buscant l'equilibri entre la llibertat individual, el sentit de la justícia i el respecte a altri.

 • icon

  Consciència social

  D'acord amb l’anterior objectiu, STUCOM es compromet a despertar i estimular la consciència social dels/les estudiants enfront dels sectors més desafavorits i els problemes mediambientals de la nostra societat.


Formació Professional Dual

L’FP professional dual permet adaptar l’horari lectiu per tal que es pugui cursar un cicle formatiu de grau mitjà i desenvolupar una activitat professional en el context empresarial. L’empresa col·laboradora incorpora alumnes com a becaris/es o aprenents per a la seva formació tot participant en activitats productives, d’acord amb un pla prèviament pactat amb el centre docent.

 

Els objectius de l’FP dual a STUCOM són:

 
 • Coordinar la formació i el treball de l'alumnat dels cicles formatius.
 • Millorar la formació, la qualificació i el desenvolupament personal dels/de les estudiants que cerquen professionalitzar-se en un sector específic.
 • Establir la corresponsabilitat en la formació i el vincle entre el centre de formació cicles de grau mitjà i les empreses.
 • Estimular positivament l’alumnat perquè es formi amb la finalitat d’incorporar-se al mercat laboral amb les competències necessàries.  
 

Per tal de complir els objectius anteriors, l’empresa col·laboradora amb STUCOM instrueix, tutela i avalua l’alumne/a, sempre en contacte amb el centre docent. Alhora, l’estudiant serà alta a la seguretat social i disposarà d’un contracte laboral o una beca de formació remunerada. El temps de dedicació a l’empresa pot arribar a les 40 hores setmanals, amb un màxim de 8 hores diàries i dividit entre formació i activitat pràctica. 

Formació Professional Dual Barcelona

Pràctiques a l’empresa

A més dels objectius plantejats al projecte educatiu, STUCOM persegueix l’objectiu de formar l’alumnat per facilitar la seva inserció al món laboral. Per això, la formació pràctica en centres de treball (FCT) és un mòdul de caràcter obligatori per a l’obtenció del títol oficial del cicle formatiu de grau mitjà i compleix el propòsit de complementar el coneixement i les competències adquirides a l’àmbit acadèmic. 

 

Les pràctiques a l'empresa acosten la realitat del món laboral i permeten enfocar el projecte de futur, tot adaptant-lo a les necessitats del mercat de treball. Durant els seus 50 anys d'experiència, STUCOM ha incorporat més de 800 empreses i institucions col·laboradores a la seva borsa de treball, en les quals cada estudiant podrà desenvolupar les seves habilitats i créixer com a futur/a professional. 

Pràctiques en l'empresa - Foramció Professional Barcelona

LES NOSTRES INSTAL·LACIONS

Si et matricules a Stucom, realitzaràs el cicle formatiu al centre de Barcelona, ​​ja que les nostres instal·lacions es troben al carrer Pelai, al costat de Plaça Catalunya. La nostra seu principal és un gran edifici de 5 plantes, ubicat a una zona amb ambient universitari, gràcies al fet que la Universitat de Barcelona està situada a escassos 50 metres de l'entrada al nostre centre.

 

En aquest edifici, s'hi ubiquen les diferents aules, dotades de mobiliari modulable i equipament d'última tecnologia per oferir el millor servei als/a les nostres alumnes. D'altra banda, disposem de sales comunes de caràcter tècnic, com l'Aula Mac o la Sala d'empresa, i també comptem amb un saló d'actes, cafeteria i biblioteca.

 

Als cicles d'Atenció a les Persones en Situació de Dependència, Cures Auxiliars d'Infermeria i Farmàcia i Parafarmàcia, el nostre alumnat utilitza altres espais dels nostres centres ubicats també al centre de la ciutat, al carrer Còrsega. Un edifici que també acull els nostres batxillerats artístics.