Programes per a esportistes

Arrel de l’estret vincle amb l’esport i la preocupació per una educació integral de l’alumnat, STUCOM va donar origen al programa d’estudis adaptat per a esportistes i artistes, dissenyat per a satisfer les necessitats educatives dels/de les estudiants que practiquen una activitat esportiva o artística. Des d’aleshores, la pràctica d’un esport d’elit o de nivell i la pràctica intensiva de qualsevol modalitat artística ja no és incompatible amb el bon rendiment acadèmic de l’alumnat. 


A qui està dirigit

Aquests programes estan orientats a esportistes i artistes que entrenen o assagen un mínim de 10 hores setmanals i que busquen compatibilitzar els seus objectius competitius o artístics amb els seus estudis. Aquest programa acull tant a alumnes que vulguin estudiar batxillerat com formació professional. 

Un programa per assolir amb èxit el compatibilitzar la formació acadèmica amb la exigent carrera esportiva o artística

CONSULTA PROGRAMA CONSULTA PROGRAMA

Objectius del programa

L’objectiu principal del programa per a esportistes i artistes és permetre que l’alumnat, que es dedica a una disciplina esportista o artística en un centre professional, aglutini la pràctica de la seva activitat amb la seva formació acadèmica.

Per  tal d’assolir-ho es dota l’alumnat de les eines necessàries per a què aprengui a organitzar-se millor i a gestionar el seu temps de manera eficient amb la finalitat de millorar el seu rendiment.

En aquest sentit, el programa per a esportistes i artistes d’STUCOM cerca que el seu alumnat aconsegueixi les seves aspiracions acadèmiques i/o professionals. Al batxillerat, tot adquirint el nivell de formació necessari per superar amb èxit la prova d’accés a la universitat i, als cicles formatius, desenvolupant les competències imprescindibles per incorporar-se al mercat laboral i desenvolupar-se amb facilitat en aquest.


Fonaments del programa

Els fonaments que regeixen el programa per a esportistes i artistes d’STUCOM poden resumir-se en els principis següents: 

  • Adaptació dels programes tant de batxillerat com de formació professional a les necessitats de l’estudiant esportista o artista, com tenint en compte les competicions, els assajos, les concentracions o les actuacions, mitjançant hores d’atenció personalitzada, ajornaments d’exàmens o altres maneres de recuperar les classes perdudes.
  • Tracte personalitzat tot analitzant la situació acadèmica i esportiva. 
  • Acció tutorial. STUCOM proporciona a l’alumnat dos tipus de tutors/es. En contacte amb l’entrenador/a o el club, el/la tutor/a esportiu/iva gestionarà la coordinació acadèmica i esportiva de l’alumne/a, mentre que el/la tutor/a acadèmic/a farà el seguiment dels seus estudis tenint en compte la informació relativa al seus entrenaments. Els/les tutors/es també aportaran solucions quan els exàmens coincideixin amb un esdeveniment competitiu
  • Creació i formació d’un equip de professors/es implicat en el projecte acadèmic-esportiu de l’alumnat, els quals posaran atenció a les necessitats i consideracions especials que requereixen aquest tipus de programes. 

Alumnat esportista i artista destacat

Al llarg dels anys, el programa per a esportistes i artistes d’STUCOM ha aconseguit que nombrosos/es alumnes compaginessin els seus estudis amb la pràctica de l’esport d’elit. Bona mostra d’això ha estat la presència d’esportistes i artistes destacats entre el seu alumnat.Actualment, STUCOM segueix tenint entre el seu alumnat a atletes de notable èxit en una gran varietat de disciplines esportives i artístiques. Entre els quals hi ha waterpolistes del Club Atlètic Barceloneta, futbolistes del F.C Barcelona, judokes de la Federació Catalana, tenistes, esportistes de moltes altres disciplines i artistes de l’Institut del Teatre.