Escola-Empresa

stucom professional

La Formació Professional està orientada a formar les persones per acompanyar-les a la inserció al món laboral. Amb aquest objectiu, el programa formatiu de qualsevol estudi de FP contempla una dedicació perquè l’alumnat adquireixi coneixements i procediments al centre escolar i una altra dedicació perquè aquests coneixements i procediments puguin ser contrastats en un entorn professional empresarial real, apropant així l’alumnat a una incorporació al món laboral.

La presència de l’alumnat a l’empresa apropa la formació que rep l’alumne al centre escolar a la realitat empresarial, us proporciona l’oportunitat de realitzar activitats professionals relacionades amb el programa formatiu que s’estigui cursant i us permet adquirir competències professionals reals, així com disposar d’una primera experiència professional molt valorada en els diferents processos de selecció a la inserció laboral.

Al llarg dels seus 50 anys d’experiència, GRUPO STUCOM ha incorporat més de 1000 empreses i institucions col·laboradores a la Borsa de Treball, entre les quals s’inclouen: El Corte Inglés, Abacus, Fnac, Indra, Altran Innovació, Carver Systems, Accenture , Everis, Fujitsu, Forcadell, Mapfre, Catalana Occidente, EADA, IL3 UB, Decathlon, La Vanguardia, Lavinia, Foot Locker, Babolat, DIR, Surkana, Benetton, JD, Grup Quirón Salut, Hospital Universitari Mútua de Terrassa, Hospital de Mollet , Hospital de Granollers, GRAIL CYBER TECH, A2 Secure Tecnologies Informàtica S.L., RTVE Delegació de Catalunya, Creu Roja Espanyola, Sanitas, Fundació JOIA, …

Més de 1000 empreses a la xarxa de STUCOM perquè puguis realitzar les teves pràctiques

Soc una empresa que necessita alumnes en pràctiques Soc una empresa que necessita alumnes en pràctiques

Elisabeth Bellaubí

Responsable Departament Escola-Empresa

"L’objectiu principal del Departament és la inserció laboral del nostre alumnat, on la nostra tasca és acompanyar-lo i guiar-lo en aquesta primera experiència"

Pràctiques en empresa

L’FCT són pràctiques formatives no laborals que realitza l’alumnat que cursa programes de formació i inserció (PFI), formació professional inicial (CFGM i CFGS), itineraris formatius específics, i batxillerat, a centres de treball (empreses), mitjançant acord de col·laboració que subscriuen el centre docent i l’empresa.

Un acord de col·laboració no és un contracte de treball, per tant l’alumnat en pràctiques no té la consideració de treballador per compte aliè, per la qual cosa no se li pot aplicar cap normativa laboral que regula les relacions laborals.

Al mateix temps, cal que l’alumnat en pràctiques ha de conèixer els riscos laborals de l’activitat professional. Abans d’iniciar el període de pràctiques, el centre docent ha de garantir que l’alumnat rebi una formació curricular bàsica en prevenció de riscos laborals.

La FCT forma part del programa formatiu curricular dels PFI, els CFGM i els CFGS, per tant han de ser realitzat de manera obligatòria per l’alumnat per poder obtenir el títol de Formació Professional corresponent, excepte en aquells casos en què l’alumne /a reuneix els requisits per poder obtenir de la seva exempció.

OBJECTIUS de l’FCT

 • Desenvolupar, en un context laboral, els aprenentatges adquirits durant la realització de la formació al centre escolar.
 • Contrastar les capacitats i els interessos amb un entorn real de treball com a suport a l’orientació professional.
 • Integrar-se en les funcions i processos de treball i en el marc de relacions socials i laborals que tenen lloc a les empreses i entitats.
 • Assolir nous coneixements i capacitats relacionats amb els objectius d’aprenentatge de la formació que s’està cursant.
 • Adquirir coneixements i habilitats per a la transició a la vida activa i la inserció laboral.

 

Quan es poden iniciar les FCT o l’estada a l’empresa? 

En els cicles formatius i ensenyaments de dos cursos acadèmics, l’FCT s’ha de fer prioritàriament al segon curs. En cas que estigueu cursant el primer curs, heu de començar a partir del 15 de març, sempre que l’alumne/a estigui matriculat en aquest mòdul i/o crèdit.

En els cicles formatius i ensenyaments d’un curs acadèmic, l’FCT es pot fer una vegada finalitzada la primera avaluació, en tot cas no abans del 12 de desembre, i és aconsellable acabar-la abans del final del primer trimestre del curs següent, llevat dels ensenyaments esportius de règim especial.

En el cas de la matèria d’estada a l’empresa a batxillerat, és aconsellable que els alumnes facin l’estada a primer, si bé poden iniciar-la en qualsevol moment del curs, si tenen vigent la matrícula d’aquesta matèria.

 

Horari i distribució temporal

Les pràctiques s’han de fer des de les 8 hores fins a les 22 hores i es podran dur a terme de dilluns a dissabte, màxim cinc dies i mig si l’alumne o alumna és més gran, o cinc dies si l’alumne és menor d’edat. L’horari s’establirà atenent una de les següents distribucions temporals:

Distribució temporal estàndard: fins a quatre hores diàries, de manera simultània amb la resta d’hores lectives, sense sobrepassar les vint hores setmanals.

Distribució temporal intensiva: tenen la consideració de pràctiques intensives:

 

 1. a) Quan no concorrin amb les hores lectives al centre: es poden fer fins a vuit hores diàries sense passar les quaranta hores setmanals.
 2. b) Quan només es cursa l’FCT: es poden fer fins a vuit hores diàries sense sobrepassar les quaranta hores setmanals.
 3. c) Quan la distribució horària del cicle formatiu preveu dies sense càrrega lectiva al centre, es poden realitzar fins a quatre hores diàries d’FCT els dies amb càrrega lectiva al centre i fins a vuit hores diàries els dies sense hores lectives al centre. En ambdós casos, no es poden sobrepassar les quaranta-cinc hores a la setmana al conjunt d’FCT i hores lectives al centre.
 4. d) Quan la distribució horària del cicle formatiu preveu dies amb una càrrega lectiva al centre inferior a les 4h, l’alumne o alumna pot fer fins a vuit hores diàries de pràctiques, sempre que no superi les nou hores/dia i les quaranta-cinc hores a la setmana al conjunt d’FCT i hores lectives al centre.

 

Esdeveniments amb empreses

A Stucom volem donar els nostres estudiants totes les facilitats per començar a introduir-se al mercat laboral des de l’inici dels seus estudis, i exposar-los a una gran quantitat d’empreses i sectors per tal que coneguin la realitat laboral i puguin enfocar el més preparats possible les seves pràctiques, FP Dual o cerca de feina.   Anualment s’organitza un esdeveniment que hem denominat Talent Space, on l’alumnat pot circular i parlar directament amb les empreses convidades de diversos sectors, preguntar sobre possibilitats de reclutament i inclús deixar els seus CVs per a consideració, a banda d’escoltar els continguts de múltiples taules rodones sobre recursos humans i el món laboral.  D’aquesta manera, enfortim les nostres relacions amb empreses col·laboradores,  grans noms del teixit empresarial, per poder brindar els nostres estudiants cada cop més oferta i de millor qualitat, i col·laboracions més estretes amb empreses. D’igual manera, proporcionem al nostre alumnat una gran oportunitat per trobar el seu “match” laboral per a pràctiques o feina. 

Intermediació laboral

El Programa d’Intermediació Laboral d’FP-Empresa té com a objectiu atendre les necessitats de les empreses en matèria d’ocupació en coordinació amb els centres d’FP i els alumnes.

La Intermediació Laboral és un servei especialitzat en la gestió ràpida i eficaç de les ofertes de feina que arriben de les empreses incorporant-se a la borsa de treball. A través d’aquest servei, es posen en contacte les ofertes de treball amb els treballadors (alumnes i exalumnes) que busquen feina, per col·locar-los.

La intermediació laboral té com a finalitat proporcionar als treballadors una ocupació adequada a les seves característiques i facilitar als ocupadors els treballadors més apropiats als requeriments i necessitats.

Els alumnes i exalumnes que vulguin tenir accés a les ofertes de feina que arriben a la Borsa de treball el Grup STUCOM, hauran de fer arribar el Currículum Vitae als Departaments d’Escola-Empresa de cadascun dels seus centres (STUCOM Còrsega i STUCOM Pelai).

Les empreses que necessitin incorporar treballadors poden fer arribar les ofertes laborals als Departaments d’Escola-Empresa de cadascun dels centres del Grup STUCOM (STUCOM Còrsega i STUCOM Pelai).


FP dual

La Formació Professional DUAL és una modalitat de formació que té com a objectiu que l’alumnat adquireixi les competències professionals combinant la formació teoricopràctica al centre educatiu juntament amb l’aprenentatge a l’empresa.

En aquesta modalitat de formació, l’alumne tindrà una adaptació curricular dels continguts del Cicle Formatiu. Mitjançant aquesta adaptació curricular, l’alumne/a substituirà hores de formació al Centre escolar per hores de formació-treball a l’empresa en una proporció aproximada de 2 hores de formació-treball a l’empresa per cada 1h de formació al Centre escolar que deixa de cursar.

Entre els objectius de la FP DUAL, cal destacar:

 1. Millorar la formació, la qualificació i el desenvolupament personal de l’alumnat.
 2. Aprendre treballant-treballar aprenent.
 3. Establir una vinculació i corresponsabilitat més gran entre els centres educatius i les empreses.
 4. Oferir estímuls positius a l’alumnat a les empreses, motivant les persones que finalitzen l’ensenyament general i han d’incorporar-se al mercat laboral perquè ho facin des d’un cicle formatiu amb la competència professional suficient i adequada

Aquesta modalitat de formació no és aplicable als cicles formatius LOGSE.

Ets una empresa i vols oferir pràctiques a alumnes de STUCOM?

posa't en contacte posa't en contacte

PREGUNTES FREQÜENTS