Aquests programes de PFI no s’inclouran en l'oferta formativa del curs 2024-25

 

El Programa de Formació i Inserció Laboral de STUCOM està dissenyat per potenciar el desenvolupament personal de l'alumnat a nivell educatiu, formatiu i professional. Mitjançant l'adquisició dels coneixements i competències professionals imprescindibles per integrar-se al mercat laboral, el PFI facilita la inserció social i laboral dels seus estudiants.

A qui van dirigits aquests programes

Els Programes de Formació i Inserció Laboral de STUCOM estan dirigits a estudiants que no estiguin en disposició del graduat de l’ESO, amb edats compreses entre els 16 anys (abans del 31 de desembre de l’any d’inici del programa) i els 21 anys de manera prioritària.


Quin reconeixement tenen els PFI

La superació dels mòduls dels PFI permet obtenir un certificat, així com els reconeixements següents en l’àmbit acadèmic:

  • Exempció total de la prova d’accés a CFGM si la nota del PFI és igual o superior a 8.
  • Exempció de la part cientificotècnica de la prova d’accés a CFGM.
  • Aportació del 20% de la nota del PFI per afegir a la nota final de la prova d’accés a CFGM (amb nota igual o superior a 4).

A l’àmbit laboral, la realització d’un dels Cursos d’Inserció Laboral de STUCOM també permet obtenir un Certificat de Professionalitat de Nivell 1.

PER QUÈ STUCOM