Informàtica i Comunicacions

Area Informàtica i Comunicacions (CFGS i CFGM)

Formació professional en Informàtica i Comunicacions

Al món actual, altament digitalitzat, són molt demandats els/les tècnic/ques en informàtica i comunicacions, especialitzats/des en tots els àmbits: programació de software, gestió de bases de dades, administració d’equips en xarxa, desenvolupament multiplataforma, programació de dispositius mòbils i desenvolupament i implantació d’aplicacions web. A Stucom, comptem amb el catàleg més complet d’FP en Informàtica de Barcelona.


A qui està dirigit

Els cicles formatius de grau mitjà i superior d’Informàtica i Comunicació a Barcelona estan dirigits a estudiants que tinguin una especial inclinació per les noves tecnologies i, especialment, en l’ús d’equips i software. Tot allò relacionat amb els ordinadors i els dispositius electrònics està en constant procés d’actualització i metamorfosi, i resulta fonamental que també es faci renovació i formació dels/de les professionals del sector.


Requisits per accedir als cicles d'FP d'Informàtica

Si vols rebre una formació professional en Informàtica i Comunicacions, els requisits que s’exigeixen per dur a terme la matriculació són:

 • Als cicles formatius de grau mitjà: tenir el títol de l’ESO (educació secundària obligatòria) o equivalent.
 • Als cicles formatius de grau superior: una de les següents opcions:
  • Tenir el títol de batxillerat.
  • Tenir un títol de tècnic/a (FP de grau mitjà).

OFERTA FORMATIVA

Els nostres programes de cicles d'Informàtica

La formació professional en Informàtica i Comunicacions és una de les especialitats d’Stucom. Tant és així que impartim tots els cicles formatius existents en aquesta matèria, siguin de grau mitjà o de grau superior.

Cicle formatiu de grau mitjà en Sistemes Microinformàtics i Xarxes 

A banda dels cursos d’FP bàsica d’Informàtica, aquest cicle formatiu es pot considerar l’opció més assequible i senzilla per a aquelles persones interessades en aquest sector, atès que es tracta de l’única formació en grau mitjà que existeix. Aquest cicle formatiu de grau mitjà (SIMIX) concertat d’Stucom, a Barcelona, està molt centrat en la instal·lació, configuració i manteniment d’equips que funcionen de manera aïllada o bé en xarxa amb altres equips. 

Cicle formatiu de grau superior d’Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa

Aquest cicle formatiu de grau superior d’Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa (ASIX) proporciona les capacitats i competències professionals per configurar, administrar i mantenir els sistemes informàtics, però en aquest cas és molt centrat i especialitzat en aquells que el funcionament és en xarxa, amb la complexitat que això implica: infraestructura de xarxes telemàtiques, diagnosi de disfuncions, etc.

Cicle formatiu de grau superior en Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma

Aquest cicle d’FP en Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma (DAM) posa un gran èmfasi en el domini del software i la programació per al desenvolupament d’aplicacions en diverses plataformes: des d’ordinadors a telefonia mòbil, PDAs i moltes més, utilitzant en cada cas el llenguatge, les llibreries i les eines adequades. 

 Cicle formatiu de grau superior en Desenvolupament d’Aplicacions Web

Aquest cicle de la branca d’FP en Informàtica i Comunicacions, cicle de grau superior en Desenvolupament d’Aplicacions Web (DAW), se centra en la programació i gestió de bases de dades en l’àmbit web, sigui quin sigui l’entorn de desenvolupament: ja sigui el del/de la  client/a com el del servidor. Qüestions com la interactivitat, l’accessibilitat, la seguretat o la usabilitat adquireixen un paper destacat en el pla de formació.

Cicle formatiu de grau superior d’Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa – Ciberseguretat

El CFGS de Ciberseguretat proporciona la capacitat per configurar, administrar i mantenir sistemes informàtics a la Xarxa, especialment davant de situacions de risc i ciberatacs.  Es tracten el temes de ciberseguretat i hacking ètic. Els/les estudiants que completen el CFGS estan qualificats per treballar al departament de suport informàtic de qualsevol classe d’empresa.

Sortides Professionals

I si t’estàs preguntant en quins àmbits laborals tens la possibilitat de treballar, has de saber que hi ha dues grans opcions. Per descomptat, al món de l’empresa privada com a assalariat/da, atès que són moltes les petites, mitjanes i grans empreses que són contractades per altres empreses o institucions per tal d’executar projectes específics o dur el manteniment dels seus sistemes i xarxes. I, d’altra banda, són també moltes i molt rendibles les opcions que es presenten per a aquells/es qui trien l’opció de treballador/a autònom/a (freelance) i que gestionen la seva pròpia cartera de clients/es. Prova de tot això és la llarga llista d’espera que solen tenir aquests/es professionals a l’hora d’assumir nous encàrrecs. 

Com podràs comprovar, la formació professional en Informàtica i Comunicacions t’obrirà moltes portes a nivell laboral i et permet treballar en un sector molt lligat als teus interessos i inquietuds. Si vols tenir l’oportunitat de matricular-te en un cicle de grau mitjà o superior, concertat a Barcelona, posa’t en contacte amb Stucom i forma’t amb les millors condicions: al centre de la ciutat, amb sales equipades amb hardware i software amb les darreres tecnologies, amb professors/es especialistes i en contacte constant amb les empreses del sector, i amb les darreres innovacions i recursos del sector.

PROJECTE EDUCATIU

Aprenentatge INTEGRAL, CAP, COR i MANS s'uneixen per APRENDRE

 • icon

  El poder de conèixer

  Adquirir informació ens permet comprendre i ser conscients de la realitat a través de l'entesa, la raó i la intel·ligència. El coneixement és fonamental per fer front als canvis del món actual

 • icon

  Inspira l’aprenentatge

  La transformació d'avui dependrà de persones compromeses i motivades per anar més enllà. Passió i curiositat permeten que els/les estudiants aportin solucions vàlides davant de reptes i projectes plantejats. Les emocions i la motivació són claus en l’aprenentatge

 • icon

  Executen i creen

  Adquirir habilitats tècniques és fonamental per assolir l'objectiu final. Posem èmfasi en la pràctica d’allò que hem après, tot assegurant una execució disciplinada i professional que permeti assumir correctament els diferents nivells de responsabilitat implícites a cadascuna de les formacions que desenvolupem


Formació Professional Dual

L’FP professional dual permet adaptar l’horari lectiu per tal que es pugui cursar un cicle formatiu de grau mitjà i desenvolupar una activitat professional en el context empresarial. L’empresa col·laboradora incorpora alumnes com a becaris/es o aprenents per a la seva formació tot participant en activitats productives, d’acord amb un pla prèviament pactat amb el centre docent.

 

Els objectius de l’FP dual a STUCOM són:

 
 • Coordinar la formació i el treball de l'alumnat dels cicles formatius.
 • Millorar la formació, la qualificació i el desenvolupament personal dels/de les estudiants que cerquen professionalitzar-se en un sector específic.
 • Establir la corresponsabilitat en la formació i el vincle entre el centre de formació cicles de grau mitjà i les empreses.
 • Estimular positivament l’alumnat perquè es formi amb la finalitat d’incorporar-se al mercat laboral amb les competències necessàries.  
 

Per tal de complir els objectius anteriors, l’empresa col·laboradora amb STUCOM instrueix, tutela i avalua l’alumne/a, sempre en contacte amb el centre docent. Alhora, l’estudiant serà alta a la seguretat social i disposarà d’un contracte laboral o una beca de formació remunerada. El temps de dedicació a l’empresa pot arribar a les 40 hores setmanals, amb un màxim de 8 hores diàries i dividit entre formació i activitat pràctica. 

Formació Professional Dual Barcelona

Pràctiques en empresa

A més dels objectius plantejats al projecte educatiu, STUCOM persegueix l’objectiu de formar l’alumnat per facilitar la seva inserció al món laboral. Per això, la formació pràctica en centres de treball (FCT) és un mòdul de caràcter obligatori per a l’obtenció del títol oficial del cicle formatiu de grau mitjà i compleix el propòsit de complementar el coneixement i les competències adquirides a l’àmbit acadèmic. 

 

Les pràctiques a l'empresa acosten la realitat del món laboral i permeten enfocar el projecte de futur, tot adaptant-lo a les necessitats del mercat de treball. Durant els seus 50 anys d'experiència, STUCOM ha incorporat més de 800 empreses i institucions col·laboradores a la seva borsa de treball, en les quals cada estudiant podrà desenvolupar les seves habilitats i créixer com a futur/a professional. 

Pràctiques en l'empresa - Foramció Professional Barcelona

LES NOSTRES INSTAL·LACIONS