El programa de Formació Professional a distància d’STUCOM té com a objectiu principal formar professionalment tots els estudiants que vulguin preparar-se per a l'exercici d'una professió o vulguin millorar la seva qualificació professional actual.

 

En particular, s'orienta a aquelles persones que per les circumstàncies personals, laborals o familiars de les quals els impedeixen cursar un Cicle Formatiu de Formació Professional de forma presencial. Per tal de satisfer les necessitats acadèmiques, el programa es basa en la flexibilització dels horaris, cosa que permet a l'alumnat estudiar FP a distància i compaginar la seva vida acadèmica i la seva vida professional.

PER QUÈ STUCOM


Pràctiques a l’empresa

A més dels avantatges anteriors, STUCOM persegueix l'objectiu de formar l'estudiant per facilitar-ne la incorporació posterior al mercat laboral. Per això, la formació pràctica en centres de treball (FCT) és un mòdul de caràcter obligatori per a l'obtenció del títol oficial del cicle formatiu, i compleix el propòsit de completar el coneixement i les competències de l'alumne/a, adquirides a l’àmbit acadèmic.

 

Les pràctiques a l’empresa apropen l'alumnat a la realitat del món laboral i permeten enfocar el seu projecte de futur i adaptar-se a les necessitats del mercat. Al llarg dels seus 50 anys d'experiència, STUCOM ha incorporat més de 800 empreses i institucions col·laboradores a la seva Borsa de Treball, on l'alumne podrà desenvolupar les seves habilitats i créixer com a futur professional.