CFGS d’Integració Social

CFGS d’Integració Social

Edifici Còrsega

2 anys

 • 1r Matins
 • /2n Tardes

El cicle formatiu de grau superior d’Integració Social, concertat a Barcelona, permet adquirir el títol de Tècnic/a superior en Integració Social. El grau superior està basat en una Formació Professional eminentment pràctica aplicant metodologia ABP 100%, que potencia l’adquisició de competències professionals, amb la finalitat de capacitar els/les estudiants per a afrontar amb garanties, tota mena de llocs de treball relacionats amb l’assistència a persones en risc d’exclusió social o situació de dependència, incloent l’educació i la formació en una comunitat concreta. Amb aquesta metodologia, s’integra el treball per projectes de forma natural i propera a la realitat de les empreses, on hauran de desplegar aquestes competències i tot el seu talent.

El cicle superior d’Integració Social consta de 2.000 hores, distribuïdes en dos anys acadèmics, entre les hores lectives al campus Stucom i hores de formació a centres de treball.

A QUI VA DIRIGIT

L’FP superior en Integració Social està adreçada a estudiants que compleixin els requisits d’accés i vulguin exercir tasques professionals d’integració social i ajuda persones en situació de dependència o risc d’exclusió social, en qualitat de treballadors/es autònoms/es o en el context d’una empresa o organització pública o privada.

OBJECTIUS

El principal objectiu del CFGS en Integració Social és proporcionar a l’alumnat els coneixements i les habilitats imprescindibles per:

 • Programar i analitzar les intervencions d’integració social.
 • Implementar i avaluar les actuacions, aplicant estratègies i tècniques específiques.
 • Promoure la igualtat d’oportunitats, actuant en tot moment amb una actitud de respecte per les persones destinatàries.

Garantir la creació d’entorns segurs tant per a les persones destinatàries com per al/a la professional.

Silvia López - David Olivart

Coordinadora i Professor de Serveis a la Comunitat

“El cicle et prepara per a organitzar, col·laborar i aplicar programes que ajudin a la integració i inclusió social de persones que es troben en situació de vulnerabilitat o risc d’exclusió social.”

Cicle formatiu amb metodologia 100% ABP (Aprenentatge Basat en Projectes) que potència l’adquisició de competències professionals

Descarrega't Descarrega't

PLA D'ESTUDIS

Sortides Professionals

Realitzar el CFGS d’Integració Social permet a l’alumnat accedir a un ampli ventall de càrrecs professionals al sector dels serveis socioculturals i d’atenció a la comunitat. Alguns dels llocs de treball per als quals capacita l’obtenció del títol de tècnic superior d’aquest CFGS d’Integració Social a Barcelona han estat citats anteriorment.

Sortides acadèmiques

 • Un altre cicle formatiu de grau superior relacionat, per a això es convalidaran mòduls superats. 
 • Graus universitaris relacionats amb ciències socials (educació social, treball social, psicologia…)
 • Altres cursos d’especialització.

Accés

Per accedir a aquest cicle formatiu d’Integració Social, cal acreditar un dels requisits següents:

 • Tenir un títol d’FP (grau mitjà o superior) o tècnic auxiliar
 • Tenir aprovat el segon curs de batxillerat o equivalent (com el BUP)
 • Haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys

COL·LABORADORS I PARTNERSHIPS

Centres oficials d'estudis homologats i concertats per la Generalitat de Catalunya

Els nostres estudis estan Homologats per les Administracions competents en Educació. La qualitat educativa dels nostres centres és acreditada per la certificadora AENOR. També disposem d'acords vinculants amb Institucions de gran prestigi nacional i internacional.

Les pràctiques d’empresa fan la familiarització amb l’entorn laboral i l’adquisició d’experiència professional en una de les empreses i institucions que col·laboren amb el centre.

Després de finalitzar els estudis, la borsa de treball continua donant suport a l’alumnat i els proporciona opcions laborals adaptades als seus perfils com a professionals. Les relacions escola-empresa també permeten que el centre es mantingui en contacte amb el mercat laboral i utilitzi l’experiència de la realitat professional per adaptar-ne el contingut formatiu a les tendències del mercat i les necessitats educatives actuals.

STUDENT STORIES

 • Cicle Formatiu Integració Social - Paula di Fraia

  Paula Di Fraia

 • Cicle Formatiu Integració Social - Elsa Romero

  Elsa Romero

 • Cicle Formatiu Integració Social - Marc Romero

  Marc Romero

 • Cicle Formatiu Integració Social - Sara Jaldo

  Sara Jaldo

 • Cicle Formatiu Integració Social - Laura Cuevas

  Laura Cuevas

 • Cicle Formatiu Integració Social - Martí Simón

  Martí Simón

 • Cicle Formatiu Integració Social - Claudia Trost

  Claudia Trost

 • Gracias a los profes he crecido como persona y como profesional.

  Paula Di Fraia

  Integració Social

 • Me sentí parte de una familia y me ayudaron a conseguir mis objetivos.

  Elsa Romero

  Integració Social

 • He podido madurar, ganar seguridad en mí mismo y conocer a personas increíbles.

  Marc Romero

  Integració Social

 • He pogut descobrir-me a mi mateixa i la meva motivació per continuar assolint totes les meves metes professionals i personals.

  Sara Jaldo

  Integració Social

 • Aquí descubrí mi vocación y me ayudaron a desarrollar las herramientas necesarias para poder hacer mi trabajo.

  Laura Cuevas

  Integració Social

 • Lo que más me gusta de Stucom es el ambiente familiar que se respira tanto con alumnos como con el equipo docente.

  Martí Simón

  Integració Social

 • Gracias al equipo docente de Stucom, he aprendido a crecer como persona, y he encontrado mi camino.

  Claudia Trost

  Integració Social

Estudis relacionats