Stucom Internacional
 Erasmus +

El Projecte educatiu d’Stucom recull un objectiu essencial: l’aprenentatge i la promoció de les llengües estrangeres als nostres centres, mitjançant metodologies modernes, dinàmiques i amb un enfocament totalment comunicatiu.

L’objectiu principal és que l’alumnat adquireixi la fluïdesa necessària per a comunicar-se en el seu dia a dia. Per aconseguir-ho, és fonamental avaluar totes les habilitats lingüístiques de manera integrada; comprensió, expressió escrita, expressió oral i adaptació del vocabulari i la gramàtica als nivells i cursos que oferim.

Stucom fomenta intercanvis, participació en projectes europeus i pràctiques a empreses d’altres països tant per als seus/ves alumnes com per a  professors/es. Aquestes activitats suposen una millora qualitativa per a la nostra comunitat educativa i generen un gran valor afegit.

Els alumnes de Formació Professional realitzen pràctiques a empreses d’altres països i  els de batxillerat participen en intercanvis amb col·legis europeus o estudien durant unes setmanes en aquests centres educatius, alhora que professorat i direcció participen en projectes per millorar la formació tot utilitzant les noves metodologies i tecnologies.

Amb totes aquestes activitats, volem que el nostre alumnat i personal aprengui d’altres cultures i costums que els ajudin a innovar, a fomentar l’esperit emprenedor i a motivar-los per seguir aprofundint en la seva formació i per créixer personalment i professionalment.

Amb els projectes Internacions, el teu futur no té fronteres

Consulta els Projectes Consulta els Projectes

PROGRAMA ERASMUS+

El programa ERASMUS + ofereix subvencions i oportunitats a estudiants i promou la seva mobilitat a l’estranger, mitjançant estades de pràctiques o estudis, i dona suport a associacions transnacionals perquè comparteixin pràctiques innovadores. Stucom ha participat en programes anteriors finançats per la Comissió Europea, però darrerament el finançament d’aquests projectes ja prové directament del nou programa Erasmus+.

La Carta Erasmus, o en anglès, Erasmus Charter for Higher Education (ECHE), fa que STUCOM sigui internacionalment reconegut i que tingui accés a un programa educatiu de qualitat en el marc de les propostes que la Unió Europea manté per a la millora i la internacionalització dels estudiants de Formació Professional de grau superior. A més, l’acreditació Erasmus per a l’Educació escolar  permet que els estudiants de batxillerat puguin compartir experiències i realitzar estudis en d’altres països i que els projectes de Formació Professional permetin als alumnes de grau mitjà realitzar pràctiques laborals a tota Europa.

DESCARREGAR CARTA ERASMUS

Carta Erasmus (Charter for Higher Education) STUCOM ESART

Descarrega't Descarrega't

Carta Erasmus (Charter for Higher Education) STUCOM

Descarrega't Descarrega't

Requeriments

Cada curs, al mes de setembre, es publica una convocatòria de beques dirigida al nostre alumnat i s’obre un procés de selecció, tant per a aquells que volen optar a mobilitats dins del curs escolar com per a aquells que opten a fer-ho a l’estiu.

El procés de selecció és el mateix per ambdues modalitats; el candidat haurà d’omplir i lliurar a l’escola, dins el període que s’estableixi en cada convocatòria, la següent documentació:

  • Sol·licitud per a la beca: formulari en línia.
  • Certificat de llengua estrangera, si s’escau i se’n té (no és obligatori).
  • Carta de motivació i interès (Model EuroPass).
  • Currículum Vitae (Model EuroPass).

Un cop recollida tota la documentació, la comissió avaluadora ordenarà els candidats tenint en compte l’expedient acadèmic, el nivell d’anglès, la carta de motivació, el CV i la idoneïtat. Si no es presenta cap certificat acreditatiu de nivell de llengua, es farà una entrevista per avaluar-lo i/o es tindran en compte les notes del mòdul d’anglès (si s’escau). La comissió convocarà el candidat a una entrevista sobre la seva motivació i el seu interès per a la beca. A cada convocatòria, es concretarà la puntuació mínima a assolir per poder optar a la beca.


DESTINACIONS

Els indrets on els nostres alumnes podran fer les pràctiques inclouen el Regne Unit, Irlanda, Itàlia, Alemanya, França o Malta. L’estada mínima i recomanada serà de vuit setmanes per als alumnes de grau superior i d’entre quatre i cinc setmanes per als alumnes de grau mitjà. L’alumnat disposarà d’un tutor en el país d’acollida i farà les pràctiques en l’àmbit del seu cicle formatiu.

L’objectiu és que l’alumnat obtingui una experiència vital i curricular excepcional i tingui l’oportunitat de conèixer altres cultures i practicar altres llengües de forma quotidiana. Un cop feta l‘estada, els participants milloren ostensiblement les seves capacitats lingüístiques, evidència contrastada al llarg dels darrers anys.

Grau Mitjà i Batxillerat / PFI / CP

L’alumnat de Formació Professional de grau mitjà o batxillerat opta principalment a les següents destinacions: Regne Unit, Irlanda o Itàlia. Les quanties de les beques ERASMUS + difereixen en funció de la destinació i la durada. Aquestes cobreixen gairebé tot allò que és essencial, com ara: el vol, l’allotjament i part de la manutenció i del transport local.

Grau Superior

Les beques per a l’alumnat de Formació Professional de grau superior es regeixen per una altra normativa ERASMUS + i no cobreixen la totalitat de l’estada. A la següent taula, es mostren les destinacions a les quals poden optar aquests/es alumnes i l’import de la beca mensual.

PaísIndretsQuantia/mes*
EscòciaEdimburgh400€
AnglaterraLondres, Plymouth, Brighton, Bristol, Cambridge, Manchester i York400€
Gal·lesGal·les400€
Irlanda del NordIrlanda del Nord400€
República d’IrlandaDublín, Cork400€
ItàliaFlorència i Milà350€
FranciaBordeus350€
AlemanyaBerlín, Hamburg350€
MaltaMalta350€