Batxillerat d’Humanitats i Ciències Socials a Barcelona

Batxillerat d’Humanitats i Ciències Socials a Barcelona

Edifici Pelai

2 ANYS

 • 1r MATINS
 • /2n MATINS

A QUI VA DIRIGIT

El Batxillerat d’Humanitats i Ciències Socials és l’opció escollida per alumnes que prefereixen un itinerari centrat en la cultura i/o l’empresa. A Stucom, podran cursar aquest Batxillerat Humanístic i Social concertat a Barcelona, amb els/les millors professors/es i formació. En aquesta pàgina et presentem totes les claus d’aquest itinerari, que a la vegada té tres modalitats diferents, com podràs descobrir més endavant.

OBJECTIUS

 • proporcionar a l’alumnat els coneixements adequats de cara a una posterior etapa d’educació superior. Per a la qual cosa, hauria d’obtenir una qualificació global superior a la nota de tall estipulada en els estudis que vulgui realitzar. A Stucom, aquesta qualificació s’obté amb un sistema d’avaluació ponderat de la següent manera: un 90 % de conceptes i procediments i un 10 % d’actitud.
 • contribuir a la seva autonomia i a la seva maduració, tot potenciant les seves inquietuds intel·lectuals, personals i socials. 

Tots dos objectius són assolibles gràcies al nostre pla d’acció tutorial en aquest Batxillerat d’Humanitats i ciències Socials, que proporciona hores d’atenció personalitzada i una comunicació fluida entre el centre, la família i l’alumne/a, així com també plans personalitzats sobre competències lingüístiques i digitals.

Joan Zarzuela

Cap d'Estudis Batxillerat Stucom Pelai

"L'alumne és el motor de l'aprenentatge; ens centrem en el tracte personalitzat, la comunicació família-escola, una acció tutorial potent i una formació basada en models innovadors on el cap, el cor i les mans s'uneixen."

Pla d'estudi

Pla d'estudis amb les matèrias comunes, optatives i de modalitat dels estudis de Batxillerat

Descarrega't el Pla d'estudis Descarrega't el Pla d'estudis

DIPLOMA DUAL: BATXILLERAT ESPANYOL més NORD-AMERICÀ

Un dels avantatges d’escollir Stucom és que, a més d’obtenir el títol de Batxillerat d’Humanitats i Ciències Socials, també és possible aconseguir simultàniament el títol de High School dels Estats Units. 

Stucom ofereix aquesta modalitat Dual gràcies al conveni amb la prestigiosa institució americana Academica Corporation per a què els/les alumnes que ho decideixin puguin obtenir el Diploma Dual, que els/les ofereix el títol oficial de High School, realitzant únicament 6 crèdits en format online.

Aquests 6 crèdits formatius inclouen:

 • Matèries obligatòries:
  • English: 2 crèdits
  • US History: 1 crèdit
  • US Government + Economics: 1 crèdit
 • Matèries optatives  (1 crèdit cadascuna):
  • Life Management Skills (electiva obligatòria)
  • College Preparation (SAT-ACT)
  • Criminology
  • Psychology
  • Digital Photography
  • Global Studies
  • Concepts of Engineering & Technology

Més enllà del prestigi que atorga aquest Diploma Dual en el currículum de l’alumnat, cursar aquests 6 crèdits té un avantatge pràctic: possibilita l’accés de l’alumnat a l’educació universitària estatunidenca. A més, proporciona uns altres tres beneficis més generals:

 • Immersió lingüística, atès que tot el programa s’imparteix en anglès.
 • Immersió tecnològica, ja que tot el programa és online.
 • Immersió personal, fomentant l’autonomia i l’organització responsable del treball.

CONTINUÏTAT ACADÈMICA

A Stucom, tenim molt present els estudis posteriors d’aquesta etapa educativa. I això es pot aplicar a aquest Batxillerat d’Humanitats i Ciències Socials concertat a Barcelona. Per una banda, comptem amb un departament d’orientació que ofereix suport individualitzat a cada alumne/a, no només per superar amb èxit els seus estudis sinó també per assessorar sobre el camí a seguir després d’obtenir el títol de batxillerat.  

Per una altra banda, Stucom pot seguir sent el centre d’estudis dels/de les alumnes que obtinguin aquest títol, ja que impartim alguns dels cursos formatius de grau superior més demandats actualment, als quals s’hi pot accedir amb el títol de batxillerat d’humanitats i ciències socials:

 • Màrqueting i Publicitat
 • Comerç Internacional
 • Administració i Finances
 • Administració de Sistemes Informàtics de Xarxes
 • Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma
 • Desenvolupament d’Aplicacions Web
 • Educació Infantil
 • Integració Social
 • … i d’altres que poden entrar a formar part del nostre catàleg en el futur.

Altres batxillerats 

En qualsevol cas, has de saber que el Batxillerat d’Humanitats i Ciències Socials no és l’únic que imparteix Stucom: en el nostre centre, també pots cursar el batxillerat de ciències i tecnologia, orientat a una educació superior tècnica i especialitzada, com ara les ciències de la salut o l’enginyeria. A més, a les instal·lacions d’Esart, prestigiosa institució artística del nostre grup, pots cursar diferents Batxillerats Creatius: Art i Disseny, Arts Escèniques, Producció Musical i Audiovisual.

Per tant, sigui quina sigui la teva vocació, la teva formació passa per Stucom a Barcelona, cursant aquest Batxillerat d’Humanitats i Ciències Socials concertat o un altre que s’avingui més a les teves inquietuds.

STUDENT STORIES

 • Batxillerat Humanistic i Social - Núria Saborit

  Núria Saborit

 • Batxillerat Humanistic i Social - Irene Fernández

  Irene Fernández

 • Batxillerat Humanistic i Social - Jose Maria Revelles

  José M. Revelles

 • Batxillerat Humanistic i Social - lluc Lawliet

  Lluc Lawliet

 • Batxillerat Humanistic i Social - Lucia Valera

  Lucía Valera

 • Batxillerat Científic Tecnològic - Eva Jensen

  Eva Jensen

 • Batxillerat Científic i Tecnològic - Claudia Nieto

  Claudia Nieto

 • Sempre que he tingut un problema m’he sentit acompanyada, i ara cada cop que hi entro em sento com a casa.

  Núria Saborit

  Batxillerat Humanístic i Ciències Socials

 • Stucom va significar començar a creure en mi mateixa sabent que estava envoltada de grans companys, companyes i professionals

  Irene Fernández

  Batxillerat Humanístic i Ciències Socials

 • Vaig arribar a Stucom per casualitat i avui dia la considero una de les millors decisions de la meva vida.

  José M. Revelles

  Batxillerat Humanístic i Ciències Socials

 • A Stucom és on millor he estat durant tota la meva etapa d’estudiant. És on millor m’han tractat.

  Lluc Lawliet

  Batxillerat Humanístic i Ciències Socials

 • Stucom m’ha fet conèixer companys i professors increïbles i, sobretot, m’ha ajudat a guiar-me cap al millor futur.

  Lucía Valera

  Batxillerat Humanístic i Ciències Socials

 • L'etapa de batxillerat a Stucom ha sigut realment enriquidora i plena d'experiències que m'han fet créixer com a persona.

  Eva Jensen

  Batxillerat Científic i Tecnològic

 • Stucom per mi ha sigut la porta a un nou món ple d’oportunitats i emocions.

  Claudia Nieto

  Batxillerat Científic i Tecnològic

 

ALTRES BATXILLERATS