Els orígens desconeguts

Curs

22-23

Autor

Melizza Alot

Tutor

Aquest Treball de Recerca està purament dedicat a l’estudi sobre la genealogia i els factors que hi intervenen en aquesta.

Aquest Treball de Recerca està purament dedicat a l’estudi sobre la genealogia i els factors que hi intervenen en aquesta. Si bé s’ha escollit aquest tema és perquè des d’un principi l’autora del treball ha sentit curiositat sobre els seus avantpassats, i arrel d’aquest interès s’ha dut a terme, per fi, la recerca sobre els orígens de l’autora.

Objectius:

  • Crear un arbre genealògic personal, amb una investigació feta per la propia autora, i així respondre els dubtes plantejats.
  • Descobrir més coses sobre un dels avantpasats (avi).