Formació Professional

Formació Professional - Cicles Formatius - Barcelona

Centre de formació professional a Barcelona

La formació professional, a Barcelona i a tota la Unió Europea, està en plena expansió. Els constants canvis en què està immersa la nostra societat, l’avenç continuat de les tecnologies i les grans quantitats d’informació a què podem accedir, tenen un paper cada cop més rellevant en el nostre entorn laboral. En aquest escenari actual, les competències personals i professionals adquireixen una importància singular en el procés d’adaptació a entorns dinàmics i col·laboratius. Entorns, en gran mesura, d’activitats professionals del sector industrial, comercial, de serveis i tecnològic. 

 

Per tal de poder donar resposta a les necessitats de les empreses, aquests estudis opten per una formació integral dels/de les estudiants que decideixen seguir per aquesta via acadèmica, un cop acabada l’etapa de l’ESO o el Batxillerat. STUCOM és precisament un centre de formació professional concertada a Barcelona que fa una aposta ferma per aquesta etapa formativa, tant en cicles formatius de grau mitjà com en cicles formatius de grau superior, ja siguin presencials o a distància. En aquesta pàgina, pots conèixer més detalls sobre el nostre catàleg i oferta formativa, així com també la nostra metodologia docent.

PROGRAMES PER ÀREES PROFESSIONALS

PER QUÈ STUCOM

PROJECTE EDUCATIU

Aprenentatge INTEGRAL, CAP, COR i MANS s'uneixen per APRENDRE

 • icon

  El poder de conèixer

  Adquirir informació ens permet comprendre i ser conscients de la realitat a través de l'entesa, la raó i la intel·ligència. El coneixement és fonamental per fer front als canvis del món actual

 • icon

  Inspira l’aprenentatge

  La transformació d'avui dependrà de persones compromeses i motivades per anar més enllà. Passió i curiositat permeten que els/les estudiants aportin solucions vàlides davant de reptes i projectes plantejats. Les emocions i la motivació són claus en l’aprenentatge

 • icon

  Executen i creen

  Adquirir habilitats tècniques és fonamental per assolir l'objectiu final. Posem èmfasi en la pràctica d’allò que hem après, tot assegurant una execució disciplinada i professional que permeti assumir correctament els diferents nivells de responsabilitat implícites a cadascuna de les formacions que desenvolupem


Formació Professional Dual

L’FP professional dual permet adaptar l’horari lectiu per tal que es pugui cursar un cicle formatiu de grau mitjà i desenvolupar una activitat professional en el context empresarial. L’empresa col·laboradora incorpora alumnes com a becaris/es o aprenents per a la seva formació tot participant en activitats productives, d’acord amb un pla prèviament pactat amb el centre docent. Els objectius de l’FP dual a STUCOM són:
 • Coordinar la formació i el treball de l'alumnat dels cicles formatius.
 • Millorar la formació, la qualificació i el desenvolupament personal dels/de les estudiants que cerquen professionalitzar-se en un sector específic.
 • Establir la corresponsabilitat en la formació i el vincle entre el centre de formació cicles de grau mitjà i les empreses.
 • Estimular positivament l’alumnat perquè es formi amb la finalitat d’incorporar-se al mercat laboral amb les competències necessàries.
 Per tal de complir els objectius anteriors, l’empresa col·laboradora amb STUCOM instrueix, tutela i avalua l’alumne/a, sempre en contacte amb el centre docent. Alhora, l’estudiant serà alta a la seguretat social i disposarà d’un contracte laboral o una beca de formació remunerada. El temps de dedicació a l’empresa pot arribar a les 40 hores setmanals, amb un màxim de 8 hores diàries i dividit entre formació i activitat pràctica.
Formació Professional Dual Barcelona

Pràctiques a l'empresa

A més dels objectius plantejats al projecte educatiu, STUCOM persegueix l’objectiu de formar l’alumnat per facilitar la seva inserció al món laboral. Per això, la formació pràctica en centres de treball (FCT) és un mòdul de caràcter obligatori per a l’obtenció del títol oficial del cicle formatiu de grau mitjà i compleix el propòsit de complementar el coneixement i les competències adquirides a l’àmbit acadèmic. Les pràctiques a l'empresa acosten la realitat del món laboral i permeten enfocar el projecte de futur, tot adaptant-lo a les necessitats del mercat de treball. Durant els seus 50 anys d'experiència, STUCOM ha incorporat més de 800 empreses i institucions col·laboradores a la seva borsa de treball, en les quals cada estudiant podrà desenvolupar les seves habilitats i créixer com a futur/a professional.
Pràctiques en l'empresa - Foramció Professional Barcelona

LES NOSTRES INSTAL·LACIONS


Veure tota l'oferta de Formació Professional

STUCOM és un centre de formació professional amb una gran oferta de cicles formatius, tant de grau mitjà (CFGM) com de grau superior (CFGS), que abasten els sectors i les àrees professionals amb major oferta de treball.