CFGS d’Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa

CFGS d’Administració de Sistemes Informàtiques en Xarxa

Edifici Pelai

2 anys

 • 1r Matins
 • /2n Tardes

El CFGS d’Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa concertat de Stucom permet a l’alumnat adquirir el títol de tècnic/a superior en Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa. Aquest grau superior en informàtica està basat en una formació professional eminentment pràctica que potencia el coneixement específic, a fi de capacitar professionalment per a tota classe de llocs de treball relacionats amb el sector, amb la realització de labors de manteniment, configuració i administració informàtica.

El cicle formatiu de grau superior concertat consta de 2.000 hores, distribuïdes en dos anys acadèmics, entre les hores lectives al campus Stucom i hores de formació en centres de treball.


A QUI ESTA DIRIGIT

L’FP superior en Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa està adreçada a estudiants que compleixin els requisits d’accés i vulguin exercir tasques professionals de manteniment, configuració i administració de sistemes i equips informàtics, en qualitat de treballadors/es autònoms/es o en el context d’una empresa.

OBJECTIUS

El principal objectiu del grau superior en Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa de Stucom és proporcionar a l’alumnat els coneixements i habilitats imprescindibles per:

 • Configurar
 • Administrar
 • Mantenir, tant els sistemes informàtics, com les bases de dades i les seves xarxes corresponents.

Tot garantint la funcionalitat i la integritat dels recursos i serveis del sistema d’acord amb la reglamentació vigent.

Àlex Castel

Coordinador Cicle Formatiu CFGS ASIX

“Part de la metodologia docent que utilitzem al centre està orientada als reptes. Presentem problemes de la vida real que es poden trobar a les companyies els alumnes i els hi donem els recursos per trobar la solució.”

PLA D'ESTUDIS

Sortides Professionals

Realitzar el CFGS d’Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa permet a l’alumnat accedir a un ampli ventall de càrrecs professionals al sector de la informàtica.

Sortides acadèmiques

 • Un altre Cicle Formatiu de Grau Superior relacionat, per a això es convalidaran mòduls superats. A Stucom impartim també altres de gran interès, com el de Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma (DAM) i Desenvolupament d’Aplicacions Web (DAW).
 • Un Grau universitari a la branca d’Informàtica
 • Altres cursos d’especialització

Accés

Poden accedir directament al CFGS d’Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa els estudiants que hagin superat o finalitzat amb èxit algun dels següents estudis o proves:

 • Tenir un títol de FP (Grau Mitjà o Superior) o Tècnic Auxiliar
 • Tenir aprovat el segon curs de Batxillerat o equivalent (com a BUP)
 • Haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys

COL·LABORADORS I PARTNERSHIPS

Centres oficials d'estudis homologats i concertats per la Generalitat de Catalunya

Els nostres estudis estan Homologats per les Administracions competents en Educació. La qualitat educativa dels nostres centres és acreditada per la certificadora AENOR. També disposem d'acords vinculants amb Institucions de gran prestigi nacional i internacional.

Les pràctiques d’empresa fan la familiarització amb l’entorn laboral i l’adquisició d’experiència professional en una de les empreses i institucions que col·laboren amb el centre.

Després de finalitzar els estudis, la borsa de treball continua donant suport a l’alumnat i els proporciona opcions laborals adaptades als seus perfils com a professionals. Les relacions escola-empresa també permeten que el centre es mantingui en contacte amb el mercat laboral i utilitzi l’experiència de la realitat professional per adaptar-ne el contingut formatiu a les tendències del mercat i les necessitats educatives actuals.

Internacionalització

Erasmus +

STUCOM es caracteritza pel propòsit ferm d'internacionalitzar l'alumnat. Per això, el pla d’estudis posa el focus en la millora de l'anglès i les relacions internacionals mitjançant el programa Erasmus+. Els vincles amb països i institucions estrangeres fan possible la participació a diferents projectes internacionals a nivell acadèmic i professional.Vols posar el teu punt de mira a l'estranger per impulsar la teva formació? Stucom compta amb programes de mobilitat i col·laboració fora de les nostres fronteres. Descobreix-los.El pla d’estudis posa el focus en la millora de l'anglès i les relacions internacionals mitjançant el programa Erasmus+. Els vincles amb països i institucions estrangeres fan possible la participació a diferents projectes internacionals a nivell acadèmic i professional.

STUDENT STORIES

 • Ivan Amela - CFGS Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa

  Ivan Amela

 • Manuel Lires - CFGS Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa

  Manuel Lires

 • Alejandro Marin - FP Grau Informàtica

  Alejandro Marín

 • Juan Andres Mata - FP Informàtica

  Juan Andrés Mata

 • Daniel Jaimes - FP Informàtica

  Daniel Jaimes

 • Isaac Abascal - FP Grau Mitjà Informàtica

  Isaac Abascal

 • Mikel Cousillas - FP Grau Mitjà Informàtica

  Mikel Cousillas

 • Han sido unos años inolvidables, todos me han ayudado cuando he tenido un problema

  Ivan Amela

  CFGS Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa

 • Con los profesores y compañeros aprendí a ser mucho mas autónomo e invertir en mi mismo

  Manuel Lires

  CFGS Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa

 • Ha estat una etapa brillant, plena de coneixements nous, amistats excel·lents i mestres brillants.

  Alejandro Marín

  CFGS Desenvolupament aplicacions WEB

 • STUCOM me ha hecho crecer como persona gracias a la calidez de todos los que lo componen.

  Juan Andrés Mata

  CFGS Desenvolupament aplicacions WEB

 • Encantado con el profesorado. Un salto de profesionalidad.

  Daniel Jaimes

  CFGS Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma

 • En SIMIX además de aprender, te lo pasabas muy bien y te reías con todos.

  Isaac Abascal

  CFGM de Sistemes Microinformàtics i Xarxes

 • Para mi Stucom ha representado una nueva etapa en mi vida, una etapa de cambios y de crecimiento personal.

  Mikel Cousillas

  CFGM de Sistemes Microinformàtics i Xarxes

Estudis relacionats