Creació d’una guia turística

Curs

22-23

Autor

Oriol Espuga

Tutor

Aquest treball de recerca pretén crear una guia de turisme, enfocant-se en la recerca de la informació que s'ha de fer per a crear-la, l'ordenació dels diferents apartats i temes, la maquetació, i tots els passos que són necessaris per a crear una guia turística completa i de qualitat.

Aquest treball de recerca pretén crear una guia de turisme, enfocant-se en la recerca de la informació que s’ha de fer per a crear-la, l’ordenació dels diferents apartats i temes, la maquetació, i tots els passos que són necessaris per a crear una guia turística completa i de qualitat. El treball se centra en la creació d’una guia turística de la ciutat Noruega de Bergen i els seus voltants. En el treball s’hi poden trobar tots els passos que s’han de seguir per a crear una guia turística; coneixement de la zona, recerca d’informació rigorosa i actual de la ciutat i els seus punts turístics més destacables, i la mateixa creació i maquetació de la guia.

L’interès personal pel qual l’alumne va escollir aquest tema va ser perquè des de ben petit l’hi apassionava viatjar i, per tant, tot el que això requereix. A l’hora de viatjar amb la família era ell el qui buscava els vols, els allotjaments, els llocs a visitar i les rutes a seguir. Sempre l’hi ha agradat informar-se sobre els llocs als quals viatja i conèixer la millor forma de moure’s pel lloc i els millors punts turístics a visitar. Ja sigui amb una guia turística, una revista o mirant per internet, s’ha informat de la destinació per a poder gaudir més del viatge.

Objectiu:

  • Crear una guia turística seguint tots els passos que es necessiten per fer-ho, com ara la recerca de la informació de la zona que s’ha de fer per a crear-la, l’ordenació dels diferents apartats i temes i la mateixa creació i maquetació de la guia.
  • Crear una guia turística personal, a l’estil de l’alumne, sense estructures, tal com el mateix estudiant volia que fos sota els seus coneixements.