L’exclusió social a través de la mirada d’un infant

Curs

22-23

Autor

Tanit Aguilar

Tutor

L'exclusió social, segons el departament de drets socials de la Generalitat, es defineix com "el resultat d'un procés dinàmic d'acumulació i combinació de factors diversos de desavantatge, vinculats a diferents aspectes de la vida personal, social, cultural i política dels individus". Aquests inconvenients sovint estan lligats a la situació econòmica d'aquestes persones.

L’exclusió social, segons el departament de drets socials de la Generalitat, es defineix com “el resultat d’un procés dinàmic d’acumulació i combinació de factors diversos de desavantatge, vinculats a diferents aspectes de la vida personal, social, cultural i política dels individus”. Aquests inconvenients sovint estan lligats a la situació econòmica d’aquestes persones.

Es considera, doncs, que algú es troba en risc d’exclusió social quan ha de sobreviure amb ingressos molt baixos o conviure en una llar (en el cas de tenir-ne) on el nivell laboral és nul o escàs, la qual cosa provoca que es trobi en carència a l’hora d’adquirir béns bàsics.

Dins el primer apartat d’aquest treball hi ha una explicació objectiva i subjectiva sobre l’exclusió i la inclusió social, percentatges i números, donant especial atenció a l’afecció en els infants. També podem llegir la declaració dels drets humans dels menors i una anàlisi d’aquests. En segon lloc, hi ha la secció de formació, l’aprenentatge d’aquesta exploració i la interpretació particular de l’exclusió social. Podem trobar redactada la interpretació que fa la mateixa alumna després de gaudir d’un dia amb els infants i l’entrevista a una educadora social. Finalment, el llibre il·lustrat que he elaborat sobre aquest tema i el comentari de cadascuna de les pàgines.

Objectius:

  • Polir les actituds de subestimació cap a mi mateixa.
  • Promoure el benestar social, espiritual i moral, i la seva salut física i mental.