22 novembre
BATXILLERAT

Consells per a una bona presentació i exposició oral del Treball de Recerca

El Treball de Recerca (TR) l’han de fer tots els alumnes de Batxillerat de Catalunya. Normalment normalment s’inicia en el tercer trimestre del primer any i finalitza entre el primer i segon trimestre del segon curs. Equival a dos crèdits del currículum (70 hores) i representa el 10% de la qualificació final del Batxillerat / Batxillerat Artístic.

El Treball de Recerca és obligatori per a tots els alumnes de Batxillerat de Catalunya. Normalment es comença al tercer trimestre del primer any i acaba entre el primer i el segon trimestre del segon curs. Equival a 2 crèdits del currículum de cada alumne (70 hores) i representa el 10% de la qualificació final del Batxillerat.

Amb l’objectiu d’aconseguir els millors resultats i a causa de la importància que té per a l’expedient acadèmic dels estudiants de Batxillerat, us facilitem una sèrie de consells per a la seva elaboració:

1. Presentació powerpoint del Treball de Recerca (TR)

En les exposicions orals les eines de suport visual són molt útils com a recursos per:

 • Estructurar l’exposició i facilitar als oients les referències visuals.
 • Remarcar i emfatitzar els continguts més importants.
 • Fer més atractiva l’exposició i mantenir així l’atenció dels presents.

És molt important, prèviament, organitzar bé el contingut per gestionar de forma correcta la informació que es vol comunicar.

Qüestions sobre el format

 • Portada: mateix títol que l’escollit per al treball escrit, data i curs. Com a subtítol posar el teu nom complet i també el del professor que ha dirigit el teu treball.
 • Sumari: sense comptar l’apartat de bibliografia ni els annexos del treball.
 • Introducció: és molt important tenir clar com començaràs. La presentació ha de tenir un “ganxo” des de l’inici que inciti a seguir llegint i desperti així l’interès pel treball. A vegades això s’aconsegueix a través d’una pregunta, una cita textual, una anècdota relacionada, etc. De totes maneres, no s’ha de perdre la formalitat.
 • Cos de l’exposició: dividir el contingut en diferents subapartats agafant de referència els del treball escrit.
 • Conclusió: la paraula ‘conclusió’ ha d’anar acompanyada d’un llistat de conclusions a les quals has arribat.
 • Diapositiva de tancament: pot incloure el logotip del teu centre educatiu, un text breu com a reflexió final, una cita, un “gràcies per la vostra atenció”, el teu nom, etc.

Sobre la qualitat formal dels TTRR

 • És més recomanable utilitzar una lletra fosca sobre un fons clar per a facilitar la llegibilitat de la presentació.
 • Un fons fosc amb una lletra clara complica més la lectura i això pot ser un impediment i una barrera per mantenir l’atenció del públic.
 • Pel que fa a l’elecció de colors, els freds (blau, violeta, verd, etc.) transmeten més formalitat i serietat que els colores càlids (vermell, taronja, groc, etc.)

Sobre el contingut dels TTRR

 • No posar tota la informació a les diapositives, només els continguts importants.
 • Procura transmetre la jerarquia d’idees.
 • Fes servir recursos gràfics, quadres, taules…
 • Un cos de lletra suficientment grossa perquè tots la puguin llegir.
 • No abusar de text a les diapositives.
 • Sigues homogeni en l’ús dels recursos lingüístics.
 • Que el PowerPoint sigui una eina de suport a l’exposició.

Qualitat lingüística de la presentació del TR

 • És molt important revisar amb atenció l’ortografia i la gramàtica tantes vegades com sigui necessari. Un error ortogràfic o gramatical en la presentació es magnifica i tots s’hi fixen i ho recorden posteriorment

2. Exposició Oral del Treball de Recerca (TR)

En la comunicació oral intervenen tres elements i cada un d’ells té un pes específic:

 • La paraula (7%)
 • El to de veu (38%)
 • El llenguatge corporal (55%)

Durant l’exposició del treball, el protagonista ets tu i el PowerPoint només és un complement, una ajuda. Per tant:

 • Comenta oralment els gràfics: explica’ls, comenta d’on venen, què representen, les tendències que s’aprecien, etc.
 • No parlis de ‘diapositiva’ en referència al suport visual i si de ‘contingut’
 • El 80% del temps d’exposició has de dedicar-lo mirant als oients, només un 20% a la pantalla i, si és necessari, un 10% als papers que puguis utilitzar com a suport per algunes anotacions molt concretes.
 • No connectis l’ordinador fins que hagis localitzat l’arxiu a l’ordinador, l’hagis obert i estigui en pantalla completa amb la portada com a carta de presentació.
 • Col·locat a un cantó de la pantalla i no en mig, perquè així puguis fer referències al contingut sense tapar-ho ni molestar la visió del públic.
 • És fonamental mantenir la calma i saber controlar els nervis: tenir un bolígraf a la mà pot ser útil.

Altres consells per fer el Treball de Recerca (TR) de Batxillerat

Si encara no has començat el Treball de Recerca o estàs en el procés de desenvolupament, també et donem algunes pàgines web on et poden servir de guia en el teu Treball de Recerca (TTRR) de Batxillerat i Batxillerat artístic.

Notícies