09 novembre
BATXILLERAT

Esart muda la pell

Buscant tenir una identitat diferenciada per a Esart, ja que és identificada pel nostre públic com a especial i diferent de la marca Stucom, i després d’un estudi exhaustiu de les opinions d’alumnat, pares i altres públics interns i externs, s’ha decidit fer un canvi d’imatge

Els objectius principals d’aquest canvi són reflectir millor la percepció i les expectatives dels nostres clients, diferenciar Esart de la marca matriu tot conservant alguns elements reconeixibles del paraigua, recuperar la imatge clàssica associada a Esart prèvia a la fusió amb Stucom i encarnar els atributs fonamentals d’art i creativitat i alhora rigor acadèmic i esforç.

El nou logotip ha nascut del següent:

Enfocament centrat en l’estudiant:

Els nostres públics principals, essencialment famílies i estudiants, sempre estan al centre de la nostra missió. Per ressonar millor amb ells, necessitem un logotip que signifiqui confiança (acompanyament), creativitat/llibertat d’expressió/art i excel·lència acadèmica. Les seves percepcions i expectatives són fonamentals, i el nou logotip ha de fer ressò de la seva visió de la nostra marca. Després d’analitzar la percepció de la marca des del punt de vista de l’alumnat, les famílies i d’altres públics, hem interpretat certs valors com a fonamentals i aquests s’han intentat traslladar gràficament.

Diferenciació de marca:

Tot i que l’alineació amb la nostra marca matriu és essencial per a la coherència, hem de crear una identitat diferent per a aquesta marca. El logotip ha de ser un pont, incorporant elements recognoscibles de la marca Stucom i alhora mantenint el seu caràcter únic. S’han utilitzat la tipografia i colors vermell i negre que formen part també de la imatge de Stucom, però s’ha prescindit de la S que és summament identificable com a Stucom i no com a Esart.

Renaixement del llegat:

Tornar a elements de la imatge clàssica abans de la fusió evocarà la nostàlgia entre els grups d’interès de llarga data i reafirmarà les arrels de la marca Esart en aquest desè aniversari. Aquest moviment pretén transmetre continuïtat i reforçar la confiança. Trobareu que el nou logotip és molt similar al que hi havia anterior a 2021.

Reflectir la nostra essència:

El nou logotip ha de ser una representació visual de la identitat de la nostra marca, una fusió d’art i creativitat i alhora rigor acadèmic i exigència. Ha d’encapsular la barreja harmònica d’aquests dos elements bàsics que ens defineixen, destacant l’art en el color vermell de les emocions i la passió, mentre que el sobri negre ens porta al treball diari i a l’esforç per a aconseguir triomfs.

Esperem que amb aquesta nova imatge sigui més fàcil per al públic identificar els valors específics d’Esart sense menysprear la solidesa que aporta Stucom.

Notícies