21 març
Formació Professional

La importància de la ciberseguretat per a les empreses

En un món digital en constant expansió, els sistemes informàtics de les companyies són essencials pel desenvolupament de les activitats que duen a terme, i és per això que la seva protecció és imprescindible. La ciberseguretat, per tant, adquireix cada vegada més rellevància, ja que permet implementar estratègies fortes de defensa mitjançant l’anàlisi i disminució de les debilitats i els errors de seguretat.

Espanya és un dels països que més pateixen els atacs per part de ciberdelinqüents, tant a nivell europeu com global. Les deteccions d’amenaces a la seguretat dels sistemes informàtics són una constant. Les companyies i organitzacions són cada vegada més conscients de la necessitat de millorar la protecció, com ho demostra el fet que l’Estat espanyol és el quart país en ciberseguretat a nivell mundial, tal i com es desprèn de l’índex global que elabora la Unió Internacional de les Comunicacions.

Davant d’aquesta situació, la demanda de professionals en ciberseguretat no para d’augmentar, ja que les empreses necessiten especialistes informàtics que siguin capaços d’aportar solucions pioneres i efectives. A través dels experts en la matèria, que coneixen la normativa i els protocols de qualitat del sector, les companyies i organitzacions poden definir i implementar estratègies que possibiliten la identificació dels punts dèbils i l’execució de mesures per disminuir-los.

La ciberseguretat actua més enllà de la pròpia empresa, ja que ajuda a enfortir la confiança de cara als clients i a mantenir una bona reputació gràcies a la correcta protecció de les dades privades i confidencials que s’administren. A més, contribueix a la reducció dels riscos que pateixen els mercats, els usuaris i els sistemes informàtics, un punt essencial tenint en compte que la vulnerabilitat del ciberespai és un dels riscos més elevats al qual s’enfronten les companyies i organitzacions.

L’asseguració de les empreses, per tant, és bàsica pel bon esdevenir de les mateixes, i comptar amb especialistes que siguin capaços d’implementar un bon pla de ciberseguretat és avui en dia una necessitat de primer ordre. Les tasques de prevenció i conscienciació són bàsiques, ja que permeten involucrar a tota la companyia en la necessitat de monitoritzar i identificar els incidents que puguin produir-se a fi i efecte de posar en pràctica les eines i els mecanismes necessaris per mitigar, eliminar o contenir l’amenaça.

Una correcta avaluació de la seguretat dels sistemes d’informació permet la identificació dels punts dèbils i l’actuació preventiva, amb solucions específiques que enforteixen la protecció. En aquesta fase preventiva, la figura del hacker ètic està adquirint cada vegada més importància, ja que els seus coneixements li permeten detectar les debilitats del sistema i corregir-les. En un bon pla de ciberseguretat, la prevenció ha d’anar acompanyada de la investigació d’incidències i el desenvolupament d’estratègies per mitigar futurs atacs.

La formació de primer nivell que ofereix Stucom en aquest àmbit, a través del Cicle Formatiu de Grau Superior de Ciberseguretat i del Màster en Ciberseguretat, cobreix totes les necessitats de les empreses i prepara als estudiants per al món professional, amb un ampli ventall de sortides laborals en un camp que, com hem comprovat, no para mai de créixer.