Màster en Ciberseguretat en Entorns de les Tecnologies de la Informació

Ciberseguretat en Entorns de les Tecnologies de la Informació

Edifici Còrsega

1 ANY

 • TARDES

En un panorama digital en constant evolució, la protecció de la informació ha esdevingut una prioritat absoluta per a empreses i organitzacions de tota mena. Aquest Màster amb una durada de 720 hores i cinc projectes pràctics, està dissenyat per formar professionals capaços de definir i implementar estratègies de seguretat robustes en sistemes d’informació.

El Màster també aporta una immersió al món real de la ciberseguretat a través de tallers amb professionals en actiu i col·laboracions empresarials amb les quals podràs adquirir els coneixements i habilitats necessaris per enfrontar els desafiaments de seguretat digital del futur.

A QUI VA DIRIGIT

Els Màsters de Formació professional estan dirigits a professionals i recents titulats de grau superior en el sector de la informàtica i la comunicació. Aquests han de ser persones amb vocació de treballar en la descoberta i mitigació de vulnerabilitats i falles de seguretat en els sistemes informàtics vigents.

OBJECTIUS

Els principals objectius del curs d’especialització- Màster en Ciberseguretat en Entorns de les Tecnologies de la Informació son: 

 • Definir i implementar estratègies de seguretat en els sistemes d’informació 
 • Identificar vulnerabilitats i implementar les mesures necessàries per mitigar-les a partir de diagnòstics 
 • Conèixer i aplicar la normativa vigent i els estàndards del sector, protocols de qualitat, prevenció de riscos laborals i de sostenibilitat.

Alex Castel

Coordinador del Màster

"Uns estudis per aprofundir en el món de la ciberseguretat de la mà de professionals en actiu."

Metodologia

El Màster en Ciberseguretat es vertebra al voltant de 5 projectes que cobreixen tots els mòduls professionals, que són els següents: 

 • Incidents de Ciberseguretat
 • Enfortiment de Xarxes i Sistemes 
 • Posada en Producció Segura
 • Anàlisi Forense Informàtic
 • Hacking Ètic 
 • Normativa de Ciberseguretat 

 

Learning by doing, el treball a partir de casos reals permet assolir tots els coneixements amb metodologies i pràctiques provenen del món professional i que apropen estudiants i empreses.

Els tallers seran duts a terme per especialistes que debatran amb els i les estudiants solucions reals que compleixen amb els estàndards professionals i els protocols i normatives de seguretat.

A més a més, el màster inclou xerrades i visites de responsables en ciberseguretat i CEOs d’empreses tecnològiques, moltes associats a COEINF, per tal de compartir casos reals relacionats amb la ciberseguretat. 

Projectes Ciberseguretat

ACCÉS

Aquest curs és dirigit a tècnics superiors titulats amb qualsevol de les següents especialitats:

 • Tècnic/a superior en Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa
 • Tècnic/a superior en Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma
 • Tècnic/a superior en Desenvolupament d’Aplicacions Web
 • Tècnic/a superior en Sistemes de Telecomunicacions i Informàtics
 • Tècnic/a superior en Manteniment Electrònic

El Professorat

COL·LABORADORS I PARTNERS TECNOLÒGICS

Centres oficials d'estudis homologats i concertats per la Generalitat de Catalunya

Es treballa amb empreses, organitzacions i professionals que treballen per millorar la formació i la inserció laboral dels estudiants dels màsters. Tots els alumnes del màster tenen la possibilitat d’inscripció gratuïta com adherit al Col·legi Oficial d'Enginyeria en Informàtica de Catalunya

Sortides Professionals

 • Analista de seguretat de la informació: Encarregat d’avaluar i garantir la seguretat dels sistemes d’informació, identificant possibles vulnerabilitats i aplicant mesures preventives.
 • Consultor de Ciberseguretat: Ofereix assessorament a empreses sobre com millorar les seves mesures de seguretat, realitza avaluacions de riscos i recomana solucions específiques.
 • Especialista en resposta a incidències de Ciberseguretat: Respon a possibles violacions de seguretat, investiga incidències i desenvolupa estratègies per mitigar futurs atacs.
 • Administrador de sistemes segurs: Gestiona i manté la infraestructura tecnològica d’una organització, assegurant-se que estigui protegida contra amenaces cibernètiques.
 • Desenvolupador de programari segur: Participa en el disseny i desenvolupament d’aplicacions i programes informàtics amb un enfocament en la seguretat des del principi.
 • Tècnic superior en ciberseguretat: Participa de manera activa en la implementació de mesures de seguretat i avaluacions de risc
 • Analista/ pèrit forense de dades i sistemes: Participa en processos pericials i forenses col·laborant amb l’anàlisi de recerca de dades.
 • Hacker ètic: Comparteix els teus coneixements de ciberseguretat a la prevenció ètica d’atacs.

PER QUÈ STUCOM?

 

 

ALTRES MASTERS