Màster en Intel·ligència artificial i Big Data

Màster en Intel·ligència artificial i Big Data

Edifici Pelai

1 ANY

 • TARDES

El poder de la Intel·ligència Artificial (IA) i el Big Data ja és una realitat en el dia a dia de les empreses i la ciutadania. Aprendre tècniques avançades en l’anàlisi de dades avançades “machine learning” i “deep learning” és una competència professional valorada en el sector de la informàtica i les comunicacions. En aquest Màster de Formació Professional de STUCOM d’una durada de 600 hores es treballa a partir d’un enfocament pràctic la implantació de solucions intel·ligents per la gestió de grans volums de dades. 

El Màster aporta una immersió real en el món de la IA i el Big Data amb un equip docent expert que treballa a partir de projectes pràctics, tallers amb professionals en actiu i col·laboracions empresarials amb les quals s’adquireixen els coneixements i habilitats necessaris per enfrontar els desafiaments de digitals del futur.

A QUI VA DIRIGIT

Els Màsters de Formació professional són dirigits a professionals i recentment titulats de grau superior en el sector de la informàtica i la comunicació. Aquests han de ser persones amb vocació de treballar en la programació i aplicació de sistemes intel·ligents per a la gestió de grans volums de dades de manera segura, legal i accessible.

OBJECTIUS

Els principals objectius del curs d’especialització – Màster en Intel·ligència Artificial (IA) i Big Data son: 

 • Programar i aplicar sistemes intel·ligents que optimitzen la gestió i explotació de dades massives 
 • Garantir l’accés de manera segura i complir els criteris d’accessibilitat, usabilitat i qualitat exigides pels estàndards establerts, així com els principis ètics i legals

Jose Manuel Rodríguez Sánchez

Coordinador del Màster

"Són uns estudis basats en 4 projectes de casos reals, que van des de la fase de disseny, anàlisi i implementació fins a la posada en producció"

Metodologia

El Màster en Intel·ligència Artificial i Big Data es vertebra al voltant de 4 projectes que cobreixen tots els mòduls professionals, que son els següents: 

 • Models d’Intel·ligència Artificial 
 • Sistemes d’Aprenentatge Automàtic 
 • Programació d’Intel·ligència Artificial 
 • Sistemes de Big Data 
 • Big Data Aplicat 
 • Projecte d’Intel·ligència i Big Data 

Learning by doing, el treball a partir de casos reals permet assolir tots els coneixements amb metodologies i pràctiques provenen del món professional i que apropen estudiants i empreses. Els tallers seran duts a terme per especialistes que debatran amb els i les estudiants solucions reals que compleixen amb els estàndards professionals i els protocols i normatives de seguretat.

Projectes d'Intel·ligència Artificial i Big Data

ACCÉS

Per accedir al curs d’especialització en Intel·ligència Artificial i Big Data és necessari estar en possessió d’algun dels títols següents: 

 • CFGS ICA0 Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa
 • CFGS ICB0 Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma
 • CFGS ICC0 Desenvolupament d’Aplicacions Web
 • CFGS EED0 Sistemes de Telecomunicacions i Informàtics
 • CFGS IMC0 Mecatrònica Industrial
 • CFGS EEB0 Automatització i Robòtica Industrial

El Professorat

COL·LABORADORS I PARTNERSHIPS TECNOLÒGICS

Centres oficials d'estudis homologats i concertats per la Generalitat de Catalunya

Es treballa amb empreses, organitzacions i professionals que treballen per millorar la formació i la inserció laboral dels estudiants dels màsters. Tots els alumnes del màster tenen la possibilitat d’inscripció gratuïta com adherit al Col·legi Oficial d'Enginyeria en Informàtica de Catalunya

Sortides Professionals

 • Desenvolupament de Tecnologia: rols de desenvolupament de programari, enginyeria de dades o investigació en empreses de tecnologia d’avantguarda.
 • Consultoria: serveis a empreses que busquen aprofitar al màxim les vostres dades i aplicar tècniques avançades d’anàlisi per obtenir informació valuosa.
 • Anàlisi de Dades: ajudar a les organitzacions de qualsevol sector a recopilar, netejar, analitzar i interpretar dades per prendre decisions informades.
 • Investigació de mercat: utilitzar les dades per comprendre millor els consumidors, identificar tendències i donar suport a la presa de decisions estratègiques.
 • Programador de sistemes experts en el sector de la salut, el transport i les finances: desenvolupar eines de diagnòstic més precises o fer recerca de mercat per millorar l’atenció al client.

PER QUÈ STUCOM?

 

 

ALTRES MASTERS