03 juny
Grup STUCOM

Com informar-se a l’era de la desinformació?

A l'era digital actual, l'accés a la informació és més fàcil i ràpid que mai. No obstant això, també comporta un desafiament: la fiabilitat de la informació a internet. Donat que qualsevol pot publicar contingut en línia, és crucial desenvolupar habilitats crítiques per discernir la veracitat de la informació.

Avaluar la font d’informació

El primer que cal tenir en compte per contrarestar la desinformació és avaluar la font d’on prové la informació. És important considerar:

 • Autoria: Qui és l’autor del contingut? Té credencials rellevants i experiència en aquest tema?
 • Reputació del lloc: És el lloc web conegut pel seu rigor i precisió? Els llocs web d’institucions acadèmiques, governamentals i mitjans de comunicació reconeguts són més fiables.
 • Propòsit del lloc: El lloc té finalitats educatives, informatives o comercials? Podria tenir un biaix a causa d’interessos econòmics o ideològics?

Verificar la informació

Un cop identificada la font, el següent pas és verificar la informació proporcionada. Això pot implicar:

 • Contrastar amb altres fonts: Buscar la mateixa informació en múltiples fonts de confiança per veure si coincideixen i corroborar que és certa.
 • Consulteu experts: Reviseu el que diuen els experts o institucions especialitzades sobre el tema.
 • Revisar dates: Assegurar-se que la informació estigui actualitzada, especialment, en camps on el coneixement evoluciona ràpidament, com ara la ciència i la tecnologia.

Analitzar la qualitat del contingut

No només la font i la verificació són importants, sinó també la qualitat del contingut en si. Hi ha algunes preguntes clau que es poden fer:

 • És lògic i coherent?: La informació ha de seguir un raonament lògic i coherent.
 • Està ben referenciada?: El contingut ha d’incloure referències a estudis, dades i altres fonts d’informació fiables.
 • Evita el sensacionalisme?: La informació ha de ser presentada de manera objectiva i sense exageracions.

Aneu amb compte amb les Xarxes Socials

Les xarxes socials són una font comuna de desinformació a causa de la facilitat amb què es poden compartir continguts. Per gestionar això:

 • Qüestionar abans de compartir: Abans de compartir una publicació, verificar-ne l’autenticitat.
 • Seguir comptes verificats, sobretot, als mitjans de comunicació reconeguts i experts en el tema.
 • Usar eines de verificació: Plataformes com Snopes, FactCheck i altres ofereixen serveis de verificació de dades.

Fomentar el Pensament Crític

Finalment, el pensament crític és essencial per navegar la informació a Internet. Això implica:

 • Qüestionar les afirmacions: No acceptar la informació al peu de la lletra, sinó qüestionar i cercar proves.
 • Educar-se contínuament: Estar al corrent de les tècniques de desinformació i les noves eines per combatre-la.

Com afecta la desinformació a les Institucions o Empreses

La desinformació i la manca de verificació de la informació no només afecten la presa de decisions, sinó també l’efectivitat i la credibilitat de les campanyes publicitàries, notes de premsa i notícies. Això afecta en dues maneres:

 • Pèrdua de credibilitat: Les campanyes o informacions (notes de premsa o notícies) que no estan basades en informació precisa poden generar una pèrdua de credibilitat i no assolir el suport dels consumidors, clients o socis.
 • Efectes negatius a la reputació: La desinformació pot afectar negativament la reputació de les marques, empreses o institucions que no prenen mesures per verificar la informació.

Passos bàsics per evitar una crisi de reputació o credibilitat

Per evitar aquests problemes, s’han d’adoptar pràctiques de verificació i avaluació de la informació a les campanyes. Algunes solucions inclouen:

 • Verificar la informació: Els responsables de màrqueting i de comunicació han de verificar la informació proporcionada per les fonts abans d’utilitzar-la a les campanyes.
 • Utilitzar fonts de confiança: Els marketers i dircom han d’utilitzar fonts de confiança i reconegudes per obtenir informació precisa i fiable.
 • Avaluació contínua: Els marketers i dircom han d’avaluar contínuament la informació i ajustar les campanyes segons calgui.

Conclusió

Enfrontar-se a la fiabilitat de la informació a internet és un desafiament molt present en el dia a dia, i que es pot fer més gran en el futur. Avaluar la font, verificar la informació, analitzar la qualitat del contingut, ser cautelós amb les xarxes socials i fomentar el pensament crític són passos fonamentals per navegar eficaçment al gran mar de dades disponibles en línia. En adoptar aquestes pràctiques, podem millorar la nostra capacitat per destriar la veritat i prendre decisions informades basades en informació precisa i fiable.

#Desinformació #Verificació d’informació #Pensament crític #Xarxes socials #Fonts confiables

Blog