Batxillerat BTEC Audiovisual a Barcelona

Batxillerat BTEC Audiovisuals

Edifici Còrsega

2 anys

 • 1r Matins
 • /2n Matins

El Batxillerat d’Arts audiovisuals, sovint conegut simplement com Batxillerat audiovisual, és un dels itineraris més atractius per a aquells/es que desitgen conduir la seva carrera pel camí de la creativitat. A més, si es cursa a Esart, té un al·licient afegit: ja que també proporciona el títol Pearson BTEC International Level 3 Diploma in Creative Media. Tot l’aprenentatge té lloc en instal·lacions equipades amb els millors mitjans tècnics i a través de matèries impartides per professionals de gran experiència en el sector. Aquí et mostrem tot allò que necessites saber sobre aquest batxillerat.

A QUI VA DIRIGIT

El nostre Batxillerat audiovisual a Barcelona va dirigit a alumnes que desitgin desenvolupar la seva carrera professional en el sector de la imatge i el so, com per exemple al món de la televisió, el cine o la publicitat

A tots/es ells/es, aquest Batxillerat audiovisual els proporciona una formació sòlida que els/les prepara per a la següent etapa: l’educació superior. Això suposa tot un avantatge competitiu ja des del principi, ja que permet a l’alumnat aprofitar les seves primeres oportunitats laborals el més aviat possible.

OBJECTIUS

Així com a la resta d’itineraris, el primer gran objectiu per a aquells que estudien el Batxillerat audiovisual és superar amb èxit aquesta etapa educativa, a ser possible amb la nota més alta per poder accedir al grau universitari desitjat. En aquest cas, la formació impartida per Esart és una garantia per fer front amb confiança a les proves d’accés a la universitat.

Però a Esart anem més enllà, volem que els/les nostres alumnes adquireixin uns coneixements sòlids i avançats de les diverses àrees que componen la Comunicació audiovisual:

 • guió
 • tècniques de càmera
 • so
 • postproducció
 • pitching… i un llarg etcètera. 

Per poder assolir-ho, posem a disposició de l’alumnat espais perfectament equipats, com:

 • el plató
 • l’aula d’ordinadors Mac

Utilitzem els programes informàtics presents a la indústria audiovisual:

 • ProTools per a la postproducció de so
 • Premier per a l’edició de vídeo
 • DaVinci per al retoc fotogràfic
 • entre moltes altres eines de software

Eva López

Coordinadora d'Audiovisuals

"La idea es hacer un alumno lo más completo posible, para que ellos puedan elegir su camino."

Pla d'estudi


Projecte BTEC: valor afegit

A més d’aquest pla d’estudis oficial, aquest Batxillerat audiovisual té un altre avantatge per al seu alumnat: li permet obtenir de manera simultània el títol Pearson BTEC International Level 3 Diploma in Creative Media. Es tracta d’un primer i important diploma acadèmic a incloure al currículum vitae, doncs, és molt valorat al sector, a nivell internacional.

Per obtenir aquest diploma britànic BTEC, les unitats a superar durant els dos anys acadèmics són:

 

1r curs:

U1 Preproducció (Pre-Production Techniques)

La unitat inclou la planificació i els requeriments dels recursos de producció i postproducció, així com la distribució dels recursos, la seva organització i utilització.

U2 Habilitats de la comunicació (Communication Techniques)

L’objectiu d’aquesta unitat és assegurar que l’alumnat és capaç de comunicar-se de forma efectiva, oralment i per escrit, en contextos de producció creativa.

Per tant, aprenen a desenvolupar l’habilitat de comunicar les seves idees, pensaments, propostes i informes en diversos ventalls d’audiències, tot utilitzant les formes correctes per adreçar-se a elles i les formes tecnològiques més adequades per a fer-ho. Els/Les alumnes també desenvoluparan habilitats de revisió i correcció de textos.

U3 Tècniques de recerca (Research Techniques)

L’objectiu d’aquesta unitat és desenvolupar el coneixement i les habilitats d’investigació rellevants d’una producció creativa. Els/Les alumnes presentaran els seus descobriments tant de forma escrita com oral i aprenen a citar les referències dels recursos i fonts emprats.

U4 Gestió de projectes audiovisuals (Creative Media Production Management Project)

L’objectiu d’aquesta unitat és proporcionar als/a les estudiants la comprensió, els coneixements i les habilitats necessàries per gestionar la producció d’un producte multimèdia des de la idea inicial fins a la seva finalització.

 

2n curs:

U3 Tècniques de recerca (Research Techniques)

Aquesta unitat és una continuació de la iniciada a primer, per tant, el/les alumnes segueixen desenvolupant i ampliant el coneixement i les habilitats d’investigació més rellevants en una producció creativa. Els/les alumnes continuen presentant els seus descobriments tant de forma escrita com oral i seguiran aprenent a citar les referències dels recursos i fonts emprats.

U5 El brief a la indústria audiovisual (Working to a Brief in the Creative Media Industries)

L’objectiu és aprendre tot el procés de treball de les idees, saber fer un brief, un resum, el desenvolupament i la realització d’aquestes idees fins a l’autoavaluació final en acabar el treball.

U6 Enfocaments crítics dels productes audiovisuals (Critical Approaches to Creative Media Products)

L’objectiu és comprendre com els productors creen els productes audiovisuals en base a determinades audiències/públic. La unitat pretén desenvolupar la comprensió crítica i personal d’aquests productes. L’alumnat ha d’aprendre a veure’ls amb sentit crític, tant els elaborats per altres persones com els elaborats per ells/es mateixos/es.

U7 Empresa audiovisual (Understanding the CM sector)

Entendre el sector dels mitjans audiovisuals, és l’objectiu d’aquesta unitat, la qual treballa les indústries del sector i els assumptes legals, de propietat i de regulació.


Sortides professionals

Per tot això, Esart és tot un referent en l’educació artística a Barcelona: des de 2013, hem omplert el vuit existent en aquest camp, tot demostrant que la creativitat és també una magnífica aliada per desenvolupar una carrera professional d’èxit. Si tu també vols fer realitat aquest somni, informa’t aquí sobre el Batxillerat Audiovisual o sobre qualsevol dels altres tres.

STUDENT STORIES

 • Batxillerat BTEC Audiovisuals - Teo Robreño

  Teo Robreño

 • Batxillerat BTEC Audiovisuals - Lucia Walpercin

  Lucía Walpercin

 • Batxillerat BTEC Audiovisuals- Guillem Burgueño

  Guillem Burgeño

 • Batxillerat BTEC Audiovisuals - Arcadi Sagarra

  Arcadi Sagarra

 • ESART - Batxillerat Arts Escèniques - Victòria Torraa

  Victòria Torras

 • Batxillerat BTEC Art i Disseny - Silvia Vallhonrat

  Silvia Vallhorat

 • Batxillerat BTEC Producció Musical - Martina González

  Martina González

 • Tinc clar el què m’agrada i també la feina que comporta fer-ho tan bé com pugui!

  Teo Robreño

  BTEC Audiovisuals

 • Me siento muy orgullosa de haber cumplido todas mis metas audiovisuales en Esart

  Lucía Walpercin

  BTEC Audiovisuals

 • En Esart el amor por el cine pasa de ser teórico a práctico.

  Guillem Burgeño

  BTEC Audiovisuals

 • Em trobo com a casa, aquests anys he fet el que realment” m’agrada!

  Arcadi Sagarra

  BTEC Audiovisuals

 • Esart per mi significa passió, motivació, dedicació i sobretot ganes d’aprendre

  Victòria Torras

  BTEC Arts Escèniques

 • Van ser dos anys de creixement brutal, envoltats d’art i cultura des de diferents disciplines.

  Silvia Vallhorat

  BTEC Art i Disseny

 • ESART m’ha donat l’oportunitat de crear projectes professionals gràcies als coneixements sobre la indústria que he adquirit.

  Martina González

  BTEC Producció Musical

Projectes destacats

Estudis Relacionats