Batxillerat BTEC d’Art i Disseny a Barcelona

Batxillerat d’Art i Disseny a Barcelona

Edifici Còrsega

2 anys

 • 1r Matins
 • /2n Matins

Esart és tot un referent en la formació del batxillerat artístic a Barcelona, també conegut com batxillerat d’arts. Ho és per les seves instal·lacions i mitjans d’avantguarda, pel seu expert professorat i per proporcionar un important valor afegit al pla d’estudis reglat: la titulació BTEC de Pearson Edexcel. En aquesta pàgina, trobaràs tota la informació sobre aquest itinerari, que explota la creativitat i el talent de cada alumne/a, a més d’oferir una sòlida formació tècnica en aquest àmbit. 

A QUI VA DIRIGIT

Aquests són alguns dels principals perfils personals a qui va dirigit aquesta modalitat. Si t’identifiques amb algun d’ells, la teva millor elecció serà cursar el batxillerat d’arts a Barcelona amb Esart:

 • Persones que senten un especial interès per les arts plàstiques i pel disseny gràfic en el seu sentit més ampli.  
 • Persones que volen accedir a estudis superiors relacionats amb l’art i el disseny.

OBJECTIUS

El batxillerat artístic d’Esart té diversos objectius. Per una banda, el més habitual en qualsevol batxillerat: fer de pont cap a l’educació superior, tot dotant l’alumnat dels coneixements necessaris per superar els exàmens d’aquesta etapa educativa i de les posteriors proves d’accés a la universitat. 

Per una altra, superar aquest batxillerat artístic a Barcelona amb Esart suposa un primer i important assoliment curricular: l’alumnat que cursi els seus estudis en aquest centre pot obtenir el prestigiós diploma BTEC, de Pearson Edexcel. 

A més, aquest batxillerat d’arts aplica una visió diferent de l’aprenentatge: gràcies a aquest projecte BTEC, l’alumne/a se n’adonarà de la importància de l’experimentació durant el procés creatiu, perdent la por a l’error, ja que aquest forma part del camí cap a l’èxit.

Pau Hormigo

Coordinador BTEC Art i Disseny ESART

És una titulació internacional que dona molta projecció. A ESART vehiculem tot l'aprenentatge creant un laboratori d'experiències.

Pla d'estudi


PROJECTE BTEC: Valor afegit

Aquest batxillerat d’arts d’Esart inclou un altre projecte interessant: el Diploma in Art & Design (BTEC) que proporciona al seu alumnat, a més del prestigiós diploma Pearson BTEC International Level 3, d’un coneixement profund de l’àmbit del disseny. Per assolir-ho, és necessari cursar el següent programa, que s’imparteix de manera simultània al pla d’estudis oficial, i es desenvolupa al llarg del dos anys, a través de tres grans àmbits:

A1 Skills development (s’avalua a finals de 1r de batxillerat)

El curs de 1r de batxillerat s’articula a través de diverses matèries, enfocades en àmbits com el Dibuix artístic, el disseny 2d i 3d, els mitjans informàtics com l’edició digital i la base conceptual del Disseny. A través d’aquesta transversalitat, es treballen les competències artístiques de l’alumnat, que aprèn a treballar de manera digital, manual i mixta. Tot això representa la base del mòdul BTEC A1 Skills development. Es planteja mitjançant la pràctica de projectes que contemplen la investigació, el disseny, la creació d’espais i de mobiliari, el disseny gràfic de flyers i pòsters, així com també l’elaboració d’il·lustracions basades en diversos materials, tècniques i processos artístics. A mode de síntesi final, l’alumnat acaba seleccionant els projectes que considerin més adequats per presentar-los en un portafoli de projectes, compilat per manifestar l’assoliment de les competències treballades.

A2 Responding to a brief (s’avalua entre el 1r i el 2n trimestre de 2n de batxillerat)

En aquesta unitat, es treballa de manera específica, mitjançant tots els recursos adquirits i desenvolupats fins al moment, un projecte de disseny gràfic i de marca. L’enunciat el proporciona Pearson BTEC, aquest planteja el disseny d’una proposta amb un fort component ètic i social. Es vehicula a través de treballar amb coherència un procés de projecte conceptual, així com mitjançant l’ús de programari específic Adobe. L’alumnat elabora un portafoli del projecte, desenvolupat per donar resposta a l’enunciat.

A3 Creative project (s’avalua a finals de 2n de batxillerat)

Un projecte de disseny, que engloba diverses disciplines, és l’eix central d’aquest àmbit. Serveix com a projecte de cloenda en què s’utilitzen recursos transversals assolits durant l’etapa dels dos cursos. Aquesta transversalitat genera un treball d’una gran intensitat i documentació completa, a través del treball de disseny d’espais, de gràfics, d’objectes i audiovisual. A través d’un enunciat comú, l’alumnat elabora un portafoli mixt del projecte, amb l’objectiu de presentar una proposta global.


Sortides professionals

Hi ha moltes sortides professionals per a aquells/es que cursen aquest batxillerat d’arts a Barcelona amb Esart. Per una banda, aquest itinerari estableix les bases per a una futura carrera professional independent (freelance) en el camp de les arts plàstiques: des de les professions més clàssiques i generals com escultor/a o pintor/a, a d’altres més específiques i actuals com il·lustrador/a, tatuador/a o dissenyador/a gràfic/a.

I, d’altra banda, aquest batxillerat artístic també ofereix una interessant formació tècnica que apropa el seu alumnat a la indústria relacionada amb l’art, el disseny i la creativitat en general. Per exemple, són moltes les empreses que necessiten tècnics/ques per a la impressió 3D, dissenyadors/es creatius/ves per a videojocs o interioristes per a projectes de rehabilitació i decoració.

És per tot això, que aquest batxillerat artístic serà una immillorable porta d’entrada a graus universitaris molt variats, així com a cicles formatius de grau superior.

STUDENT STORIES

 • Batxillerat BTEC Art i Disseny - Silvia Vallhonrat

  Silvia Vallhorat

 • Batxillerat BTEC Art i Disseny - Ona Boix

  Ona Boix

 • Batxillerat Arts Escèniques - Karla Puig

  Karla Puig

 • Batxillerat Arts Escèniques - Núria Sagalés

  Núria Sagalés

 • Batxillerat BTEC Audiovisuals- Guillem Burgueño

  Guillem Burgeño

 • Batxillerat BTEC Audiovisuals - Lucia Walpercin

  Lucía Walpercin

 • Batxillerat BTEC Producció Musical - Martina González

  Martina González

 • Van ser dos anys de creixement brutal, envoltats d’art i cultura des de diferents disciplines.

  Silvia Vallhorat

  BTEC Art i Disseny

 • M'ha ensenyat com es la realitat del dia a dia d'un dissenyador.

  Ona Boix

  BTEC Art i Disseny

 • La relació amb els companys és de companyerisme, no he vist mai que s’hagi exclòs a ningú

  Karla Puig

  BTEC Arts Escèniques

 • Agrairé sempre a Esart l'empenta que em va donar i avui dia me'n adono de lo preparada que estic gràcies a ells.

  Núria Sagalés

  BTEC Arts Escèniques

 • En Esart el amor por el cine pasa de ser teórico a práctico.

  Guillem Burgeño

  BTEC Audiovisuals

 • Me siento muy orgullosa de haber cumplido todas mis metas audiovisuales en Esart

  Lucía Walpercin

  BTEC Audiovisuals

 • ESART m’ha donat l’oportunitat de crear projectes professionals gràcies als coneixements sobre la indústria que he adquirit.

  Martina González

  BTEC Producció Musical

Estudis Relacionats