Cicle Formatiu de Grau Superior de Màrqueting i Publicitat | STUCOM

Per què estudiar el CFGS de Màrqueting i Publicitat?

Exerciràs la teva activitat professional en el sector del comerç i màrqueting públic o privat també tindràs l'oportunitat de crear la teva pròpia empresa.

 • Titulació: Tècnic/a Superior en Màrqueting i Publicitat.
 • Objectiu: Formar professionals capaços de definir i efectuar el seguiment de les polítiques de màrqueting basades en estudis comercials i en promocionar i publicitar els productes i/o serveis en els mitjans i suports de comunicació adequats, elaborant els material publipromocionals necessaris.
 • Durada: 2.000 hores distribuïdes en dos anys acadèmics: 1.650 hores lectives i 350 hores de formació en Centres de Treball.

Mòdul 1.Atenció al client, consumidor i usuari.
Gestionar els serveis d'atenció i informació al client i de queixes i reclamacions del client, consumidor i usuari, prestant un servei de qualitat per aconseguir la plena satisfacció del client i la transmissió d'una bona imatge de l'empresa o organització.

Mòdul 2. Disseny i elaboració de material de comunicació.
Elaborar materials publicitaris, respectant la normativa vigent en matèria de publicitat i utilitzant tècniques i aplicacions informàtiques d'edició i disseny en diversos suports per difondre'ls segons el pla de comunicació prèviament dissenyat.

Mòdul 3. Gestió econòmica i financera de l’empresa.
Realitzar les gestions necessàries per a la constitució i engegada d'una empresa comercial, planificant i gestionant l'obtenció dels recursos financers necessaris que  procurin la rendibilitat econòmica i financera de l'empresa.

Mòdul 4. Investigació comercial.
Les empreses, en un entorn cada dia més canviant, per prendre decisions, necessiten extreure del mercat tota la informació possible. Els alumnes aprendran en aquest mòdul a dissenyar una recerca comercial, des de la formulació dels objectius a la presentació de les conclusions finals.

Mòdul 5. Treball de camp en la investigació comercial.
Organitzar grups d'enquestadors i/o entrevistadors i realitzar enquestes i/o entrevistes, planificant el treball de camp i utilitzant les tècniques i procediments establerts, per complir els objectius fixats en el pla de recerca comercial.

Mòdul 6. Llançament de productes i serveis.
Gestionar el llançament i implantació de productes i/o serveis al mercat, aplicant les estratègies de màrqueting i les accions promocionals adequades, d'acord amb l'establert en el pla de màrqueting de l'empresa o organització.

Mòdul 7. Màrqueting digital
L'objectiu d'aquest mòdul és que els alumnes tinguin una aproximació a aquesta nova disciplina viva i en canvi constant. Se´ls introdueix en conceptes fonamentals com el SEO/SEM i el Social Media Plan.

Mòdul 8. Mitjans i suports de comunicació.
Elaborar el pla de mitjans publicitaris de l'empresa, combinant-los adequadament, i realitzar el seu seguiment i control per aconseguir la seva execució i eficàcia .

Mòdul 9. Polítiques de màrqueting.
S'introdueix a l'alumne en el màrqueting analític, estratègic i operatiu. ¿Quines estratègies podem utilitzar per satisfer-les?

Mòdul 10. Relacions públiques i organització d’esdeveniments.
Dissenyar la política de relacions públiques de l'empresa i organitzar gestionar esdeveniments de màrqueting i comunicació, interpretant el briefing, contractant proveïdors, actors i agents, assistint, dirigint i supervisant els esdeveniments, per complir amb l'establert en la política de comunicació del pla de màrqueting.

Mòdul 11.Anglès.
L'objectiu principal d'aquest mòdul és que l'alumne obtingui un bon nivell d’anglès propi de l'àmbit comercial, financer, i empresarial. Al seu torn, l'alumne opta a la realització de l’examen BEC (Busness English Certificate) de Cambridge al Juny, en el propi centre.

Mòdul 12. Formació i orientació laboral.
Proporciona a l'alumne els coneixements necessaris que li permetin la seva incorporació, d'acord amb els seus interessos i capacitats, al mercat de treball.

Mòdul 13. Projecte de màrqueting i publicitat.
Aplicant tots els coneixements adquirits en els diferents crèdits, els alumnes elaboraran un pla de màrqueting per a un producte o servei propi i innovador.

Mòdul 14. Formació en centres de treball.
Adaptar-se, de manera responsable i participativa, a les funcions pròpies dels departaments de comunicació i de màrqueting de les empreses industrials i de les empreses comercials.

 • Assistent del cap de producte
 • Tècnic de màrqueting
 • Tècnic en publicitat
 • Tècnic en relacions públiques
 • Organitzador d'esdeveniments de màrqueting i comunicació
 • Auxiliar de mitjans en empreses de publicitat
 • Tècnic en estudis de mercat i opinió pública
 • Inspector d'enquestadors
 • Codificador de dades per a investigacions de mercats
 • Gestió del màrqueting digital

Formulari de contacte

*És obligatori respondre les següents caselles:

Processant la petició. Espera, si us plau!