Grau Superior Desenvolupament Aplicacions Multiplataforma | STUCOM

Per què estudiar el CFGS de Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma?

Et permetrà entrar al món dels professionals del desenvolupament de llocs multiplataforma, exercir la teva activitat laboral fonamentalment en el sector informàtic en programació dels dispositius mòbils d'última generació com ara tablets i smartphones.

 • Titulació: Tècnic / a Superior en Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma.
 • Objectiu: Desenvolupar, implantar, documentar i mantenir aplicacions informàtiques multiplataforma, utilitzant tecnologies i entorns de desenvolupament específics garantint l'accés a les dades de forma segura i complint els criteris d'usabilitat i qualitat exigides en els estàndards establerts.
 • Durada: 2.000 hores distribuïdes en dos anys acadèmics: 1.683 hores lectives i 317 de formació en centres de treball.
Mòdul 1: Sistemes informàtics
 • UF1 Instal · lació, configuració i explotació del sistema informàtic.
 • UF2 Gestió de la informació i de recursos en una xarxa.
 • UF3 Implantació de programari específic.
Mòdul 2: Bases de dades
 • UF1. Introducció a les bases de dades.
 • UF2. Llenguatges SQL: DML i DDL.
 • UF3. Llenguatges SQL: DCL i extensió procedimental.
 • UF4. Bases de dades objetas-relacionals.
Mòdul 3: Programació
 • UF1. Programació estructurada.
 • UF2. Disseny modular.
 • UF3. Fonaments de gestió de fitxers.
 • UF4. Programació orientada a objectes. Fonaments.
 • UF5. POO. Llibreries de classes fonamentals.
 • UF6. POO. Introducció a la persistència en BD.
Mòdul 4: Llenguatge de marques i sistemes de gestió d'informació
 • UF1. Programació amb XML.
 • UF2. Àmbits d'aplicació de la XML.
 • UF3. Sistemes de gestió d'informació empresarial.
Mòdul 5: Entorns de desenvolupament
 • UF1. Desenvolupament de programari.
 • UF2. Optimització de programari.
 • UF3. Introducció al disseny orientat a objectes.
Mòdul 6: Accés a dades
 • UF1. Persistència en fitxers.
 • UF2. Persistència en BDR-BDOR-BDOO.
 • UF3. Persistència en BD natives XML.
 • UF4. Components d'accés a dades.
Mòdul 7: Desenvolupament d'interfícies
 • UF1. Disseny i implementació d'interfícies.
 • UF2. Preparació i distribució d'aplicacions.
Mòdul 8: Programació multimèdia i dispositius mòbils
 • UF1. Desenvolupament d'aplicacions per a dispositius mòbils.
 • UF2. Programació multimèdia.
 • UF3. Desenvolupament de jocs per a dispositius mòbils.
Mòdul 9: Programació de serveis i processos
 • UF1. Seguretat i criptografia.
 • UF2. Processos i fils.
 • UF3. Sòcols i serveis.
Mòdul 10: Sistemes de gestió empresarial
 • UF1. Sistemes ERP-CRM. Implantació. UF2. Sistemes ERP-CRM. Explotació i adequació.
Mòdul 11​​: Formació i orientació laboral
 • UF1. Incorporació al treball. UF2. Prevenció de riscos laborals.
Mòdul 12: Empresa i iniciativa emprenedora
 • UF1. Empresa i iniciativa emprenedora.
Mòdul 13: Projecte de desenvolupament d'aplicacions multiplataforma
 • UF1. Projecte de desenvolupament d'aplicacions multiplataforma.
Mòdul 14: Formació en centres de treball
Mòdul 15: Anglès tècnic
 • Animador / a telemàtic
 • Especialista en formació LAN / WAN
 • Expert / a en aplicacions TIC
 • Especialista en sistemes d'informació geogràfica
 • Desenvolupador / a d'aplicacions informàtiques per a la gestió empresarial i de negoci
 • Desenvolupador / a d'aplicacions de propòsit general
 • Desenvolupador / a d'aplicacions en l'àmbit de l'entreteniment i la informació mòbil

Altres estudis relacionats

 

Formulari de contacte

*És obligatori respondre les següents caselles:

Processant la petició. Espera, si us plau!