UPLACE

Curs

2017-2018

Autor

Arnau Garcia Gallego , Nicos Fabro Caranza

Tutor

Cristian Catalan, Daniel Moreno

Temàtica

Comunicació clients

Plataforma web y móvil para su gestión y comunicación con el cliente de la empresa Uplace S.L., ubicada en Barcelona. La aplicación permite que los clientes puedan seleccionar inmuebles en los que están interesados .

Aquest projecte intenta donar solució a un cas real per a l'empresa Uplace S.L. amb ubicació a Barcelona. Uplace S.L. Aquesta empresa necessitava una plataforma web i mòbil per a la gestió i comunicació amb el client. Donada aquesta situació es va revelar la necessitat de crear una aplicació web i mòbil per a la gestió dels diferents immobles per part de l'empresa i la visualització d'aquests per part del client.L'aplicació permet que els clients puguin seleccionar immobles en què estan interessats filtrant-los segons criteris com a preu o metratge quadrat entre d'altres i presentar els dubtes que tinguin respecte a aquests. El client no s'haurà de registrar per fer una consulta davant d'algun immoble del seu interès.Els administradors del sistema poden gestionar els immobles i amb un sistema de notificacions veuran les peticions i les consultes que presentin els usuaris sobre un immoble.TECNOLOGIES: Java, JHipster, Spring Boot, Spring Security, Maven, Liquibase, MySQL, Hibernate, AWS, Android, Kotlin, Gradle, Retrofit, Picasso, Material Design, Proguard, HTML5, CSS3, Bootstrap, Angular, Yarn