Cicle Formatiu de Grau Superior d'Administració i Finances | STUCOM

Per què estudiar el CFGS d'Administració i Finances?

L'alumne/a podrà exercir la seva activitat laboral fonamentalment en el sector empresarial per organitzar i executar les operacions de gestió i administració en els processos comercials, laborals, comptables, fiscals i financers d'una empresa pública o privada, aplicant la normativa i protocols de gestió de qualitat.

 • Titulació: Tècnic/a Superior en Administració i Finances.
 • Objectiu: Organitzar i executar les operacions de gestió i administració en els processos comercials, laborals, comptables, fiscals i financers d'una empresa pública o privada, aplicant la normativa vigent i els protocols de gestió de qualitat, gestionant la informació, assegurant la satisfacció del client i/o usuari i actuant segons les normes de prevenció de riscos laborals i protecció mediambiental.
 • Durada: 2.000 hores distribuïdes en dos anys acadèmics: 1.650 hores lectives i 350 hores de Formació en centres de treball.

Ara també pots estudiar el CFGS d'Administració i Finances per la tarda:

Mòdul professional 1: Comunicació i atenció al client
 • UF 1: Processos de comunicació oral en l'empresa i atenció al client.
 • UF 2: Processos de comunicació escrita en l'empresa i atenció al client.
 • UF 3: Gestió documental, arxiu i registre.

Conèixer l'autèntic significat i importància de la comunicació en l'àmbit empresarial, tant interna com externament, aprenent a identificar els canals interns de comunicació utilitzats en una empresa, els secrets del tracte al client amb el propòsit d'incentivar les compres, o les estratègies de comunicació no verbals utilitzades en les negociacions comercials.

Mòdul professional 2: Gestió de la documentació jurídica i empresarial
 • UF 1: Organització de la documentació jurídica i empresarial.
 • UF 2: Contractació empresarial.
 • UF 3: Tramitació davant les Administracions Públiques.

Conèixer els tràmits inicials i posteriors de la constitució de qualsevol tipus d'empresa.

Mòdul professional 3: Procés integral de l'activitat comercial
 • UF 1: Patrimoni i metodologia comptable.
 • UF 2: Fiscalitat empresarial.
 • UF 3: Gestió administrativa de les operacions de compravenda i tresoreria.
 • UF 4: Registre comptable i comptes anuals.

Elaborar i registrar comptablement tota la documentació del procés administratiu de compravenda utilitzant els programaris de gestió A3ERP i A3CON.

Mòdul professional 4: Recursos humans i responsabilitat social corporativa
 • UF 1: Processos administratius de recursos humans.
 • UF 2: Reclutament i desenvolupament professional.

L'alumne aprendrà a reconèixer valors ètics en la gestió responsable de l'empresa.

Mòdul professional 5: Ofimàtica i procés de la informació
 • UF 1: Tecnologia i comunicacions digitals, i processament de dades.
 • UF 2: Tractament avançat de la informació, arxiu i presentació de la informació escrita.
 • UF 3: Gestió de bases de dades, dissenys de fulls de càlcul i integració d'aplicacions.

En aquest mòdul se li proporcionen a l'alumne les eines i el coneixement perquè sigui capaç de crear, emmagatzemar, presentar i transmetre informació de forma eficient i professional.

Mòdul professional 6: Anglès
 • UF 1: Anglès tècnic.

L'objectiu principal d'aquest mòdul és que l'alumne obtingui un bon nivell d'anglès propi de l'àmbit comercial, financer i empresarial. Al seu torn, l'alumne opta a la realització de l'examen BEC (Business English Certificates) de Cambridge al juny, en el propi centre.

Mòdul professional 7: Gestió de recursos humans
 • UF 1: Procés de contractació.
 • UF 2: Retribucions, nòmines i obligacions oficials.

Aprendre totes les tasques administratives de la gestió de personal, tals com l'elecció i formalització dels contractes, gestió de nòmines i seguretat social, control d'absentisme...

Mòdul professional 8: Gestió financera
 • UF 1: Anàlisi i previsió financeres.
 • UF 2: Productes del mercat financer i d'assegurances.
 • UF 3: Fonts de finançament i selecció d'inversions.

Conèixer les eines de càlcul aplicables a les operacions financeres, amb la finalitat de determinar les necessitats òptimes per a l'empresa, identificant les alternatives possibles.

Mòdul professional 9: Comptabilitat i fiscalitat
 • UF 1: Comptabilitat financera, fiscalitat i auditoria.
 • UF 2: Comptabilitat de costos.
 • UF 3: Anàlisi econòmic, patrimonial i financer.

Comptabilitzar els fets econòmics i financers de l'empresa, i conèixer la fiscalitat espanyola, utilitzant els programes de gestió A3CON i A3ERP.

Mòdul professional 10: Gestió logística i comercial
 • UF 1: Planificació de l'aprovisionament.
 • UF 2: Selecció i control de proveïdors.
 • UF 3: Operativa i control de la cadena logística.

Descobrir el valor de la logística en el nostre fer diari, tant per a l'empresa com per al consumidor.

Mòdul professional 11: Simulació empresarial
 • UF 1: Simulació empresarial.

Aprendre treballant en un aula-taller amb una distribució similar a la d'una oficina. L'alumne utilitzarà els mateixos documents i canals de comunicació que les empreses reals, coneixent i treballant sobre els quatre departaments: Comercial, Comptabilitat, Recepció i Atenció al Client, i Recursos Humans.

Mòdul professional 12: Formació i orientació laboral
 • UF 1: Incorporació al treball.
 • UF 2: Prevenció de riscos laborals.

Proporcionar a l'alumne els coneixements necessaris que li permetin la seva incorporació, d'acord amb els seus interessos i capacitats, al mercat de treball.

Mòdul professional 13: Projecte d'administració i finances
 • UF 1: Projecte d'administració i finances.

Capacitar a l'alumne perquè pugui constituir el seu propi negoci, materialitzant la seva idea i estudiant la viabilitat de la mateixa, aplicant tots els coneixements adquirits en els diferents mòduls.

Mòdul professional 14: Formació en centres de treball. 

L'alumne podrà completar, ampliar i aplicar tot el coneixement obtingut en un entorn laboral real, treballant en sectors i llocs d'acord al sector administratiu i financer.

 • Administratiu/a back office
 • Administratiu/a de oficina
 • Administratiu/a comercial
 • Administratiu/a financer
 • Administratiu/a comptable
 • Administratiu/a departament de vendes-logística
 • Administratiu/a de banca i assegurances
 • Administratiu/a de recursos humans
 • Administratiu/a de la administració pública
 • Administratiu/a de assessories jurídiques, comptables, laborals, fiscals o gestories
 • Técnic/a en gestió de cobraments
 • Responsable d'atenció al client

Sol·licita informació

Nom (requerit)

Cognoms (requerit)

E-mail (requerit)

Telèfon (requerit)

Comentari