Cicle Formatiu Grau Mitjà Sistemes Microinformàtics i Xarxes STUCOM

Per què estudiar el CFGM de Sistemes Microinformàtics i Xarxes?

Et permetrà Instal·lar, configurar i mantenir sistemes microinformàtics, aïllats o en xarxes, així com xarxes locals en petits entorns.

 •  Titulació: Tècnic/a en Sistemes Microinformàtics i Xarxes.
 •  Objectiu: Amb aquests estudis s'obté la capacitació per configurar, administrar i mantenir els sistemes informàtics, garantint la funcionalitat, la integritat dels recursos i els serveis del sistema, amb la qualitat exigida i d'acord amb la reglamentació vigent.
 •  Durada: 2.000 hores distribuïdes en dos anys acadèmics: 1.650 hores lectives i 350 hores de formació en Centres de Treball.
Mòdul 1: Muntatge i manteniment d'equips.
 • UF 1: Electricitat a l'ordinador
 • UF 2: Components d'un equip microinformàtic
 • UF 3: Muntatge d'un equip microinformàtic
 • UF 4: Noves tendències de muntatge
 • UF 5: Manteniment d'equips microinformàtics
 • UF 6: Instal • lació de programari
Mòdul 2: Sistemes Operatius Monolloc
 • UF 1: Introducció als sistemes operatius
 • UF 2: Sistemes operatius propietaris
 • UF 3: Sistemes operatius lliures
Mòdul 3: Aplicacions ofimàtiques
 • UF 1: Aplicacions ofimàtiques i atenció a l'usuari
 • UF 2: El correu i l'agenda electrònica
 • UF 3: Processadors de text
 • UF 4: Fulls de càlcul
 • UF 5: Bases de dades
 • UF 6: Imatge i vídeo - Presentacions
Mòdul 4: Sistemes operatius en xarxa
 • UF 1: Sistemes operatius propietaris en xarxa
 • UF 2: Sistemes operatius lliuris en xarxa
 • UF 3: Compartició de recursos i seguretat
 • UF 4: Integració de sistemes operatius
Mòdul 5: Xarxes locals
 • UF 1: Introducció a les xarxes locals
 • UF 2: Configuració de commutadors i encaminadors
 • UF 3: Resolució d'incidències en xarxes locals
Mòdul 6: Seguretat informàtica
 • UF 1: Seguretat passiva
 • UF 2: Còpies de seguretat
 • UF 3: Legislació de seguretat i protecció de dades
 • UF 4: Seguretat activa
 • UF 5: Tallafocs i monitoratge de xarxes
Mòdul 7: Serveis de xarxa
 • UF 1: Configuració de la xarxa (DNS i DHCP)
 • UF 2: Correu electrònic i transmissió d'arxius
 • UF 3: Servidors web i proxy
 • UF 4: Accés a sistemes remots
Mòdul 8: Aplicacions Web
 • UF 1: Ofimàtica i eines web
 • UF 2: Gestors d'arxius web
 • UF 3: Gestors de continguts
 • UF 4: Portals web d'aprenentatge
 • UF 5: Fonaments d'HTML i fulls d'estils
Mòdul 9: Formació i orientació laboral
 • UF 1: Incorporació al treball
 • UF 2: Prevenció de riscos laborals.
Mòdul 10: Empresa i iniciativa emprenedora
 • UF 1: Empresa i iniciativa emprenedora
Mòdul 11: Anglès tècnic
Mòdul 12: Síntesi
Mòdul 13: Formació en centres de treball
 • Instal · lació i manteniment de serveis de xarxa
 • Instal · lació i manteniment d'equips i sistemes informàtics en entorns monousuari i multiusuari
 • Instal · lació i manteniment d'aplicacions ofimàtiques i corporatives
 • Instal · lació i manteniment de serveis d'Internet
 • Administració, gestió i comercialització d'una petita empresa o taller
Poden accedir al CFGM, directament amb:

Formulari de contacte

*És obligatori respondre les següents caselles:

Processant la petició. Espera, si us plau!