Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Gestió Administrativa | STUCOM.COM

Per què estudiar el CFGM de Gestió Administrativa?

Aquests estudis es basen en una formació professional de caràcter pràctic que elimina els continguts generals per potenciar els específics, amb la intenció de centrar l'acció formativa en la capacitació professional bàsica.

 • Titulació: Tècnic/a en Gestió Administrativa.
 • Objectiu: L'alumne/a haurà de ser capaç de desenvolupar activitats de suport administratiu en l'àmbit laboral, comptable, comercial, financer i fiscal, així com d'atenció al client/usuari, tant en empreses públiques com en empreses públiques com en empreses privades, aplicant la normativa vigent i protocols de qualitat, assegurant la satisfacció del client i actuant segons les normes de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental.
 • Durada: 1.650 hores distribuïdes en dos anys acadèmics: 1.300 hores lectives i 350 hores de formació en Centres de Treball.
Mòdul professional 1: Comunicació empresarial i atenció al client.
 • UF 1: Comunicació empresarial oral.
 • UF 2: Comunicació empresarial escrita.
 • UF 3: Sistemes d'arxiu
 • UF 4: Atenció al client/usuari.
 • UF 5: Comunicació empresarial i atenció al client (anglès).

Conèixer l'autèntic significat i importància de la comunicació en l'àmbit empresarial, tant interna com externament, aprenent a identificar els canals interns de comunicació utilitzats en una empresa, els secrets del tracte al client amb el propòsit d'incentivar les compres, o les estratègies de comunicació no verbals utilitzades en les negociacions comercials.

Mòdul professional 2: Operacions administratives de compravenda.
 • UF 1: Circuit administratiu de la compravenda.
 • UF 2: Gestió de stocks.
 • UF 3: Declaracions fiscals derivades de la compravenda.
 • UF 4: Operacions informatitzades de la compravenda.

L'alumne coneixerà tot el circuit administratiu de la compravenda, sent capaç d'elaborar i formalitzar la documentació.

Mòdul professional 3: Operacions administratives de recursos humans.
 • UF 1: Selecció i formació.
 • UF 2: Contractació i retribució.
 • UF 3: Processos de l'activitat laboral.

Aprendre les tasques pròpies del departament, principalment la gestió de nòmines i Seguretat Social, aplicant el programari A3NOM.

Mòdul professional 4: Operacions auxiliars de gestió de tresoreria.
 • UF 1: Control de tresoreria.
 • UF 2: Tramitació d'instruments financers i assegurances.
 • UF 3: Operacions financeres bàsiques.

L'alumne coneixerà els mètodes necessaris per a poder gestionar el cash-flow de l'empresa.

Mòdul professional 5: Tècnica comptable.
 • UF 1: Patrimoni empresarial i metodologia comptable.
 • UF 2: Cicle comptable bàsic.
 • UF 3: Cicle comptable mitjà.

Consisteix a registrar comptablement les operacions del circuit administratiu de la compravenda d'empreses PYMES.

Mòdul professional 6: Tractament de la documentació comptable.
 • UF 1: Preparació i codificació comptable.
 • UF 2: Registre comptable.
 • UF 3: Comptes anuals bàsics.
 • UF 4: Verificació i control intern.

L'alumne comptabilitzarà la documentació utilitzant el programari A3ERP.

Mòdul professional 7: Tractament informàtic de la informació.
 • UF 1: Tecnologia i comunicacions digitals.
 • UF 2: Ordinografía i enregistrament de dades.
 • UF 3: Tractament de la informació escrita i numèrica.
 • UF 4: Tractament de dades i integració d'aplicacions.
 • UF 5: Presentacions multimèdia de continguts.
 • UF 6: Eines d'internet per a l'empresa.

S'introdueix a l'alumne en les eines informàtiques de l'àrea administrativa i en la habilitat i velocitat enfront del teclat.

Mòdul professional 8: Operacions administratives de suport.
 • UF 1: Selecció i tractament de la informació.
 • UF 2: Operacions logístiques de suport administratiu.

Es forma a l'alumne en la cerca, selecció i tractament d'informació.

Mòdul professional 9: Anglès
 • UF 1: Anglès tècnic.

L'objectiu principal d'aquest mòdul és que l'alumne obtingui un bon nivell d'anglès propi de l'àmbit comercial, financer i empresarial. Al seu torn, l'alumne opta a la realització de l'examen *BEC (*Business *English *Certificates) de *Cambridge al juny, en el propi centre.

Mòdul professional 10: Empresa i Administració
 • UF 1: Innovació i emprenedoria.
 • UF 2: Empresa i activitat econòmica.
 • UF 3: Administracions públiques.
 • UF 4: Fiscalitat empresarial bàsica.

Saber analitzar el mercat i estudiar la viabilitat tècnica, comercial i econòmica i financera d'una idea de negoci.

Mòdul professional 11: Empresa a l'aula
 • UF 1: Empresa a l'aula.

Aprendre treballant en un aula-taller amb una distribució similar a la d'una oficina. L'alumne utilitzarà els mateixos documents i canals de comunicació que les empreses reals, coneixent i treballant sobre els quatre departaments: Comercial, Comptabilitat, Recepció i Atenció al Client, i Recursos Humans.

Mòdul professional 12: Formació i Orientació Laboral
 • UF 1: Incorporació al treball.
 • UF 2: Prevenció de riscos laborals.

Proporcionar a l'alumne els coneixements necessaris que li permetin la seva incorporació, d'acord amb els seus interessos i capacitats, al mercat de treball.

 • Auxiliar administratiu/a
 • Auxiliar administratiu/a de cobraments i pagaments
 • Administratiu/a comercial
 • Auxiliar Administratiu/a de Gestió de Personal
 • Auxiliar Administratiu/a de l'Administració Pública
 • Recepcionista
 • Empleat/a de atenció al client
 • Empleat/a de Tresoreria
 • Empleat/a de mitjans de pagament
Poden accedir als CFGM, directament:

 

Formulari de contacte

*És obligatori respondre les següents caselles:

Processant la petició. Espera, si us plau!