Cicle Formatiu de Grau Superior de Desenvolupament Aplicacions Web

Per què estudiar el CFGS de Desenvolupament d'Aplicacions Web?

Et permetrà entrar al món dels professionals del desenvolupament de llocs web, conèixer totes les tècniques de desenvolupament més actuals i poder escoltar de primera mà els consells i experiències de professionals de l'àmbit del desenvolupament web.

 • Titulació: Tècnic / a Superior en Desenvolupament d'Aplicacions WEB.
 • Objectiu: Desenvolupar, implantar i mantenir aplicacions web, amb independència del model usat i usant tecnologies específiques, garantint l'accés a les dades de manera segura i complint els criteris d'accessibilitat usabilitat i qualitat exigit en els estàndards establerts.
 • Durada: 2.000 hores distribuïdes en dos anys acadèmics: 1.683 hores lectives i 317 de formació en centres de treball.
FP Dual
Mòdul 1: Sistemes informàtics
 • UF1 Instal · lació, configuració i explotació del sistema informàtic.
 • UF2 Gestió de la informació i de recursos en una xarxa.
 • UF3 Implantació de programari específic.
Mòdul 2: Bases de dades
 • UF1. Introducció a les bases de dades.
 • UF2. Llenguatges SQL: DML i DDL.
 • UF3. Llenguatges SQL: DCL i extensió procedimental.
 • UF4. Bases de dades objecte-relacionals.
Mòdul 3: Programació
 • UF1. Programació estructurada.
 • UF2. Disseny modular.
 • UF3. Fonaments de gestió de fitxers.
 • UF4. Programació orientada a objectes. Fonaments.
 • UF5. POO. Llibreries de classes fonamentals.
 • UF6. POO. Introducció a la persistència en BD.
Mòdul 4: Llenguatge de marques i sistemes de gestió d'informació
 • UF1. Programació amb XML.
 • UF2. Àmbits d'aplicació de la XML.
 • UF3. Sistemes de gestió d'informació empresarial.
Mòdul 5: Entorns de desenvolupament
 • UF1. Desenvolupament de programari.
 • UF2. Optimització de programari.
 • UF3. Introducció al disseny orientat a objectes.
Mòdul 6: Desenvolupament web en entorn client
 • UF1. Sintaxi del llenguatge. Objectes predefinits del llenguatge.
 • UF2. Estructures definides pel programador. Objectes.
 • UF3. Esdeveniments. Manegament de formularis. Model d'objectes del document.
 • UF4. Comunicació asíncrona client-servidor.
Mòdul 7: Desenvolupament web en entorn servidor
 • UF1. Desenvolupament web a entorn servidor.
 • UF2. Generació dinàmica de pagines web.
 • UF3. Tècniques d'accés a dades.
 • UF4. Serveis web. Pàgines dinàmiques interactives. Webs Híbrids.
Mòdul 8: Desplegament d'aplicacions web
 • UF1. Servidors web i de transferència de fitxers.
 • UF2. Servidors d'aplicacions web.
 • UF3. Desplegament d'aplicacions web.
 • UF4. Control de versions i documentació.
Mòdul 9: Disseny d'interfícies web
 • UF1. Disseny de la interfície. Estils.
 • UF2. Elements multimèdia: creació i integració.
 • UF3. Accessibilitat i usabilitat.
Mòdul 10: Formació i orientació laboral
 • UF1. Incorporació al treball.
 • UF2. Prevenció de riscos laborals.
Mòdul 11: Empresa i iniciativa emprenedora
 • UF1. Empresa i iniciativa emprenedora.
Mòdul 12: Projecte de desenvolupament d'aplicacions web
 • UF1. Projecte de desenvolupament d'aplicacions web.
Mòdul 13: Formació en centres de treball
Mòdul 14: Anglès tècnic
 • Webmaster
 • Community manager
 • Social Media
 • Tècnic en analítica web
 • Responsable de projectes TIC
 • Tècnic en optimització i posicionament web

Altres estudis relacionats

Formulari de contacte

*És obligatori respondre les següents caselles:

Processant la petició. Espera, si us plau!