Grau Superior Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa STUCOM

Per què estudiar el CFGS d'Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa?

Aquest cicle capacita l'alumne per configurar, administrar i mantenir tant els sistemes informàtics com les bases de dades i les seves corresponents xarxes, garantint la funcionalitat, la integritat dels recursos i serveis del sistema , amb la qualitat exigida. 

 •  Titulació: Tècnic / a Superior en Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa.
 •  Objectiu: Amb aquests estudis s'obté la capacitació per configurar, administrar i mantenir els sistemes informàtics, garantint la funcionalitat, la integritat dels recursos i els serveis del sistema, d'acord amb la reglamentació vigent.
 •  Durada: 2.000 hores distribuïdes en dos anys acadèmics: 1.683 hores lectives i 317 de formació en centres de treball.
Mòdul 1: Implantació de sistemes operatius
 • UF1: Instal · lació, configuració i explotació del sistema informàtic
 • UF2: Gestió de la informació i de recursos en una xarxa
 • UF3: Implantació de programari específic.
 • UF4: Seguretat, rendiment i recursos
Mòdul 2: Gestió de bases de dades
 • UF1. Introducció a les bases de dades.
 • UF2. Llenguatges SQL: DML i DDL.
 • UF3. Assegurament de la informació.
Mòdul 3: Programació bàsica
 • UF1. Programació estructurada.
 • UF2. Disseny modular.
 • UF3. Fonaments de gestió de fitxers.
Mòdul 4: Llenguatge de marques i sistemes de gestió d'informació
 • UF1. Programació amb XML.
 • UF2. Àmbits d'aplicació de la XML.
 • UF3. Sistemes de gestió empresarial.
Mòdul 5: Fonaments de maquinari
 • UF1. Arquitectura de sistemes.
 • UF2. Instal · lació, configuració i recuperació de programari.
 • UF3. Implantació i manteniment de CPD.
Mòdul 6: Administració sistemes operatius
 • UF1: Administració avançada de sistemes operatius.
 • UF2: Automatització de tasques i llenguatges de guions.
Mòdul 7: Planificació i administració de xarxes
 • UF1. Introducció a les xarxes.
 • UF2. Administració de dispositius de xarxa.
 • UF3. Administració avançada de xarxes.
Mòdul 8: Serveis de xarxa i Internet
 • UF1. Serveis de noms i configuració automàtica.
 • UF2. Serveis Web i de transferència de fitxers.
 • UF3. Correu electrònic i missatgeria.
 • UF4. Serveis d'àudio i vídeo.
Mòdul 9: Implantació d'aplicacions web
 • UF1. Llenguatges de guions de servidor.
 • UF2. Implantació de gestors de continguts.
Mòdul 10: Administració de bases de dades
 • UF1. Llenguatges SQL: DCL i extensió procedimental.
 • UF2. Instal · lació i ajustament de SGBD corporatiu
Mòdul 11: Seguretat i alta disponibilitat
 • UF1. Seguretat física, lògica i legislació.
 • UF2. Seguretat activa i accés remot.
 • UF3. Tallafocs i servidors intermediaris.
 • UF4. Alta disponibilitat: 24 hores.
Mòdul 12: Formació i orientació laboral
 • UF 1: Incorporació a la feina.
 • UF 2: Prevenció de riscos laborals.
Mòdul 13: Empresa i iniciativa emprenedora
 • UF 1: Empresa i iniciativa emprenedora.
Mòdul 14: Projecte d'Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa
 • UF1. Projecte d'Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa
Mòdul 15: Formació en centres de treball
Mòdul 16: Anglès tècnic
 • Tècnic / a en administració de sistemes
 • Responsable d'informàtica
 • Tècnic / a en serveis d'Internet
 • Tècnic / a en serveis de missatgeria electrònica
 • Personal de suport tècnic
 • Tècnic / a en teleassistència
 • Tècnic / a en administració de base de dades
 • Tècnic / a de xarxes
 • Supervisor / a de sistemes
 • Tècnic / a en serveis de comunicacions
 • Tècnic / a en entorns web LAN.

Altres estudis relacionats

Formulari de contacte

*És obligatori respondre les següents caselles:

Processant la petició. Espera, si us plau!