Estratègia Digital de Centre

L'estratègia digital de centre (EDC) defineix i concreta les línies d'actuació d'un centre que fan possible que docents, alumnat i centre assoleixin la competència digital.

OBJECTIUS DE L'EDC

Els objectius de l’EDC es poden agrupar en cinc àmbits, que tenen com a fita el màxim assoliment de la competència digital de l’alumnat, del professorat i del centre:

  • Assoliment de la competència digital
  • Planificació estratègica i organització
  • Metodologies didàctiques i innovació
  • Inclusió digital i de gènere
  • Seguretat i protecció de dades

Document d'Estratègia Digital de Centre STUCOM Pelai

Consulta l'EDC STUCOM Pelai Consulta l'EDC STUCOM Pelai

Document d'Estratègia Digital de Centre STUCOM Còrsega

Consulta l'EDC STUCOM Còrsega Consulta l'EDC STUCOM Còrsega