Batxillerat concertat, tutoritzat i amb experiències internacionals

El nostre Batxillerat

El nostre batxillerat

  

CARACTERÍSTIQUES DEL NOSTRE BATXILLERAT

El Batxillerat és una etapa educativa orientada a formar els alumnes tant en l’àmbit personal com acadèmic. Els principals objectius que ens proposem són:

  • Facilitar a l’alumne els recursos suficients per poder adquirir major autonomia a fi que desenvolupi la capacitat de prendre decisions.
  • Ajudar-lo a madurar, a despertar l’interès pel saber i potenciar al màxim les seves inquietuds intel·lectuals i personals.
  • Formar l’alumne per tal que assoleixi un nivell acadèmic de rigor, qualitat i exigència.


 Per poder assolir aquests objectius, STUCOM ofereix:

 Pel que fa al tractament de la llengua anglesa:

I DESPRÉS DEL BATXILLERAT?

L’orientació acadèmica és duta a terme pels tutors durant els dos cursos de Batxillerat.

Es disposa d’un Departament d’orientació universitària que té l’objectiu d’ajudar a la tria dels estudis superiors mitjançant entrevistes personalitzades amb el suport de l’acció tutorial.

En el web de STUCOM i en l’Aula de tutoria del campus, així com el blog del centre, www.stublogs.com, els alumnes disposen de tota la informació actualitzada que fa referència a les sortides acadèmiques que tenen després del Batxillerat. La informació necessària pel que fa a les Proves d’Accés a la Universitat (PAU) també està a la disposició dels alumnes a STUBLOGS.

Els nostres alumnes també tenen al seu abast l’accés al web de l’educació superior de Catalunya www.unportal.cat, que és un servei d'orientació acadèmica. El portal d'orientació disposa d’informació actualitzada respecte a:

  1. Estudis universitaris.
  2. Cicles Formatius de Grau Superior.
  3. Cicles Formatius de Grau Mitjà.

El Batxillerat prepara els alumnes per als estudis posteriors, tant professionals com universitaris, i també per a l’accés al món laboral.

Per a aquells alumnes que decideixin estudiar Formació Professional, STUCOM ofereix una oferta molt àmplia de Cicles Formatius de Grau Superior en les àrees d’Empresa i Tecnologia.


 

Formulari de contacte

*És obligatori respondre les següents caselles:

Processant la petició. Espera, si us plau!