/vi-jornades-tecnologiques/media/0708_cartelJT_RIERA_ARITZ_w.jpg

VI Jornades Tecnològiques

Els dies 7 i 8 de maig de 2008, el Departament d’Informàtica i Telecomunicacions celebrarà les VI Jornades Tecnològiques, amb una gran varietat d’activitats. És faran conferències professionals i tallers elaborats per alumnes de Telecomunicacions i Informàtica.

DIMECRES 7 DE MAIG

8.00 8:55 Analisis Forense de una maquina hackeada

Encarregat: Fernando Verdugo.

The art of computer forensics .En la exposición trataremos de ver una Introducción a la metodología de análisis forense en las Infraestructuras Tecnológicas. Comentaremos los procesos a llevar a cabo al abordar un incidente de seguridad y el Código de prácticas para Digital Forensics: Identificación - Adquisición - Análisis – Presentación

 

8.55 9:50 Seguretat en Internet

Encarregat: Francesc Perez.

El ponent parlarà de conceptes de seguretat a Internet relacionats amb comunicacions de xarxa, sistemes operatius i aplicacions. Per acabar es recrearà quin és el procés que un hacker fa quan decideix atacar un sistema i es farà demostracions d´atacs coneguts.

9.50 10:45 Taller Insolat de plaques per a STI1

Encarregat: Xabier Pérez.

Ponents: Cristian Fernández i Alberto Salvador, alumnes de STI2, i Xabier Pérez.

Procés d'elaboració d'un circuit imprès a partir d'un fotolit. BREU DESCRIPCIÓ: Taller en el que, a partir d'un fotolit, s'explicaran i desenvoluparan els passos bàsics a seguir per a tenir un circuit imprès: INSOLAT, REVELAT, ATACAT i ACABAT. El circuit imprès serà el que es farà servir a STI2 en el disseny i programació d'un robot seguidor a l'assignatura d'electrònica.

9.50 10:45 Taula rodona sobre mètodes de sel·lecció . Pel.lícula EL método

Encarregada: Gemma Mayoral.

Siete aspirantes a un mismo puesto de ejecutivo en una empresa multinacional son seleccionados a través del Método Gronhölm. Cada uno de ellos responde a un perfil: el triunfador, el agresivo, la mujer insegura, el crítico, el indeciso... A lo largo de todo un día, los aspirantes serán sometidos a diferentes pruebas psicológicas con las que se pretende seleccionar al candidato/a que posea el perfil que mejor encaje con los requisitos del competitivo mundo laboral.

De esta forma, se irán eliminando participantes convirtiéndose el proceso de selección en una fría lucha por la supervivencia.

Actividad: Tras el pase de la película realizaremos un debate en el que analizaremos diferentes aspectos que se han de tener en cuenta en los procesos de selección.

11:15 12:10 Taller Insolat de plaques per a STI1

Encarregat: Xabier Pérez.

Ponents: Cristian Fernández i Alberto Salvador, alumnes de STI2, i Xabier Pérez.

Procés d'elaboració d'un circuit imprès a partir d'un fotolit. BREU DESCRIPCIÓ: Taller en el que, a partir d'un fotolit, s'explicaran i desenvoluparan els passos bàsics a seguir per a tenir un circuit imprès: INSOLAT, REVELAT, ATACAT i ACABAT. El circuit imprès serà el que es farà servir a STI2 en el disseny i programació d'un robot seguidor a l'assignatura d'electrònica.


11:15 12:10 Taula rodona sobre mètodes de sel·lecció . Pel.lícula El método

Encarregada: Gemma Mayoral.

Siete aspirantes a un mismo puesto de ejecutivo en una empresa multinacional son seleccionados a través del Método Gronhölm. Cada uno de ellos responde a un perfil: el triunfador, el agresivo, la mujer insegura, el crítico, el indeciso... A lo largo de todo un día, los aspirantes serán sometidos a diferentes pruebas psicológicas con las que se pretende seleccionar al candidato/a que posea el perfil que mejor encaje con los requisitos del competitivo mundo laboral.

De esta forma, se irán eliminando participantes convirtiéndose el proceso de selección en una fría lucha por la supervivencia.

Actividad: Tras el pase de la película realizaremos un debate en el que analizaremos diferentes aspectos que se han de tener en cuenta en los procesos de selección.

12:10 13:05 UPC Castelldefels:Subgrafs d'energia mínima en xarxes ad-hoc

Encarregat: Francesc Pérez, Xabier Pérez .

Ponent: Javier Ozón. Càrrec.
Cargo: Professor del Departament de Telemàtica de l'Escola Politècnica de Castedelldefels (EPSC-UPC)

En una xarxa de comunicacions ad-hoc els diferents nodes, normalment sense fil, poden situar-se en qualsevol punt de l'espai. En aquests casos, han de definir-se els enllaços sobre la marxa, de tal forma que hagi connectivitat entre tots els nodes de la xarxa i el consum total d'energia sigui mínim. Per a això, en les xarxes ad-hoc s'intenta reduir en la mesura del possible el ràdio d'abast dels diferents nodes, amb l'objectiu de minimitzar el consum d'energia sense perdre per això la connectivitat. D'aquesta manera, un node només arribarà generalment als veïns més pròxims, de manera que per a enviar informació als nodes més allunyats haurà de recórrer normalment una sèrie de nodes intermedis.

El present projecte té com a objectiu el disseny de la topologia d'una xarxa ad-hoc amb un doble requeriment. D'una banda, aconseguir connectivitat completa, és a dir, garantir que un node pugui transmetre la seva informació a tots els nodes de la xarxa, encara que sigui a
través d'una sèrie de nodes intermedis. I, en segon lloc, aconseguir que el consum total d'energia sigui mínim. Ja que tenim xarxes sense fil, considerarem que el consum d'energia és proporcional al quadrat del seu radi de cobertura, de manera que finalment tractarem de minimitzar la suma dels quadrats del ràdio de cobertura dels nodes de la xarxa.

 

13:05 14:00 ¿Porqué XBOX 360?

Encarregat: Alex Castel.

Ponent: Víctor Virgil.

Breve presentación del blog independiente www.xblog360.es y exposición de la videoconsola Xbox360 así como su catálogo de juegos. Una consola asequible para todo jugador.

16:30 17:25 Seguretat en Internet

Encarregat: Francesc Perez.
El ponent parlarà de conceptes de seguretat a Internet relacionats amb comunicacions de xarxa, sistemes operatius i aplicacions. Per acabar es recrearà quin és el procés que un hacker fa quan decideix atacar un sistema i es farà demostracions d´atacs coneguts.


17:25 18:20 Mà Virtual

Encarregat: Francesc Sanahuja.

Ponent: Marc Canela.

Presentació d’un projecte orientat a la realització d’un prototipus de guà mecànic capaç de capturar el moviment realizat per la mà de l’operador .

 

19:45 20:40 Seguretat en Xarxes

Encarregat: Jose Angel.

El ponent farà un resum dels protocols més habituals en una xarxa interna i quins son convenients utilitzar. A més, es farà una petita pràctica on es vegi que veritablement, l'ús de protocols insegurs pot posar en perill tota la xarxa.

 

20:40 21:35 Analisis Forense de una maquina hackeada

Encarregat: Fernando Verdugo.

The art of computer forensics .En la exposición trataremos de ver una Introducción a la metodología de análisis forense en las Infraestructuras Tecnológicas. Comentaremos los procesos a llevar a cabo al abordar un incidente de seguridad y el Código de prácticas para Digital Forensics: Identificación - Adquisición - Análisis – Presentación

DIJOUS 8 DE MAIG

8:00 8:55 Presentación 3DStudio


Encarregat: José Juan Agüera.

Ponent: Pau Fernández.

Dar a conocer, a través de la presentación y seguimiento de pequeños proyectos relacionados con la materia de Animación y 3D del segundo curso de Telecos, algunas de las características del software profesional 3DSMax especializado en el mundo de la presentación de proyectos relacionados con la arquitectura, la animación y de la realidad virtual en general.

 

 

8:55 9:50 Taller BDD para STI

Encarregat: Alberto Milián

Visió general i breu anàlisi dels principals servidors que hi ha al mercat.

 

8:55 9:50 Taller d'introducció a l'electrònica digital (ASI)

Encarregat: Xabier Perez.

En aquesta sessió s'explicaran els conceptes de digitalització de la informació i el seu tractament lògic-binari. A partir de la taula de veritat s'extreuran funcions lògiques per a després implementar-les físicament sobre una placa de connexions, fent servir els chips específics en cada cas.

 

9:50 10:45 La Salle: Historia y desarrollo de los videojuegos

Encarregat: Xabier Perez.

Ponent: Andrés Fernández Munuera.

Se comentara en primer lugar las etapas de los videojuegos a lo largo de la historia, comentando consolas y videojuegos para PC que han marcado en la sociedad y posteriormente se comentaran dos videojuegos desarrollados por la Salle: SmashBall e iShadows

 

11:15 12:10 Mà Virtual

Encarregat: Francesc Sanahuja.

Ponent: Marc Canela.

Presentació d’un projecte orientat a la realització d’un prototipus de guà mecànic capaç de capturar el moviment realizat per la mà de l’operador .

 

12:10 13:05 CTTC. Descripción de las actividades llevadas a cabo por un investigador del CTTC

Encarregat: Francesc Pérez, Xabier Pérez.

Ponent: Dra. Lorenza Giupponi.
Cargo: Directora de relaciones Institucionales del CTTC.

Descripción de las actividades llevadas a cabo por un investigador del CTTC (Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya ) durante una estancia en la Universidad Tecnológica Metropolitana del Estado de Chile (UTEM).BREVE DESCRIPCIÓN: En esta presentación se describirán las actividades llevadas a cabo por un investigador del CTTC durante una estancia en Chile realizada durante el último trimestre de 2007. Estas actividades están relacionadas con el sector emergente de las telecomunicaciones en Chile, un país que intenta reducir la distancia entre tercer y primer mundo. La lista de actividades incluye la definición de programas académicos, el desarrollo de las telecomunicaciones para escuelas rurales y centros de desarrollo social en zonas de alto aislamiento en el Sur de Chile, la participación en diversos proyectos de investigación con financiación estatal.

 

13:05 14:00 UPC Mataró Aplicacions de la telefonia mòbil i els satèl·lits a la localització de persones i coses.

Encarregat: Francesc Pérez, Francesc Sanahuja, Xabier Pérez.

Ponent: Antoni Satué.
Càrrec: Sotsdirector d'Innovació i Qualitat a l'Escola Universitària Politècnica de Mataró.

L'objectiu d'aquesta xerrada és mostrar a l'assistent quines són les tecnologies actuals que ens permeten conèixer la posició en la que ens trobem, amb especial atenció al sistema GPS i el sistema GSM. Es pretén que l'assistent pugui entendre a nivell global el funcionament d'aquests sistemes (com obtenen la posició, com la transmeten al centre de control,...) i quines aplicacions es poden desenvolupar amb aquestes tècniques.

 

16:30 17:25 UPC Mataró Wireless

Encarregat: Francesc Sanahuja.

Ponent: Léonard Janer.
Càrrec: Professor titular a l'Escola Universitària Politècnica de Mataró.

Una comunicació sense fronteres. Descripció: Recentment, les comunicacions sense fils han començat a ser una solució útil per als nostres problemes diaris. En aquesta xerrada es donarà una visió de les possibles prestacions d'un entorn de comunicació (indoor o outdoor – es presentaran alguns experiments realitzats de comunicació a més de 30 Kms.-) amb la tecnologia wireless (802.11). Veurem com es poden dissenyar antenes, com es poden instal·lar i configurar punts d'accés wireless en un PC (host-AP), i veurem algunes de les limitacions de seguretat que el protocol té.

 

17:25 18:20 Tecnologia RFID - Presente y futuro

Encarregat: Felipe Cuerpo.

La tecnología RFID (Identificació per Radio Freqüència) És una tecnología que basa la seva operativitat en la identificació de productes per radiofreqüència i a distància, ja sigui a partir d’un xip que emet informació per sí mateix com la de llegir i escriure una codificació magnètica de targetes a distància.

Aquesta tecnología que encara que la idea inicial estava pensada durant la segona guerra mundial, per identificar els avions al·liats dels enemigs, s’ha mantingut a un nivell de cost prohibitiu per a la població en general fins aquesta època nostra actual.

Avui día, els codis de barres són a punt de extingir-se per l’aplicació i l’abaratament de les noves tecnologíes RFID.

Amb tot aquest vertiginòs possitivisme d’aquesta tecnología, es pot presagiar coses que pot ser no siguin tant possitives, per exemple: Si podem etiquetar productes, Per què no podríem etiquetar a les persones?, Si portem feliçment targetes gravades magnèticament dins de la nostra cartera ¿Qui ens assegura que no ens les pot copiar qualsevol persona que pasi pel nostre costat, sense necessitat de xocar-nos amb ell?,…

La conferència no pretèn res més que donar a conèixer una tecnología que encara que la utilitcem correntment quan obrims la porta del nostre cotxe, o el pàrking de la nostra casa, o quan veiem etiquetes rares engantxades als llibres de las llibreríes o a la roba, no sabems el que son, ni per a què serveixen ni tampoc quin pot ser l’objetiu de l’aplicació d’aquesta tecnología en el futur.

 


18:50 19:45 Presentación ESI1T Inglés

Encarregat: Sara Paris.

Presentación en Inglés sobre Microsoft Surface y RFID, por alumnos de ESI1T

 

19:45 20:40 Contenidos curriculares Cisco Systems: cómo seguir formándose como un profesional reconocido del mundo del Networking

Encarregat: Alex Castel .

Ponente: Ramon de la Rosa. Legal Main Contact Regional Academy Cisco Systems

El ponente tratará de trasladar a los asistentes los diferentes currículums que Cisco Systems tiene de cara a conseguir formarse en los diferentes niveles profesionales del Networking, partiendo del CCNA.

 

Galeria fotogràfica:

Foto 1 Foto 2 Foto 3 Foto 4 Foto 5 Foto 6 Foto 7 Foto 8 Foto 9 Foto 10 Foto 11 Foto 12 Foto 13 Foto 14 Foto 15 Foto 16 Foto 17 Foto 18 Foto 19 Foto 20 Foto 21 Foto 22 Foto 23 Foto 24 Foto 25 Foto 26 Foto 27 Foto 28 Foto 29 Foto 30 Foto 31 Foto 32 Foto 33 Foto 34 Foto 35 Foto 36 Foto 37 Foto 38 Foto 39 Foto 40 Foto 41 Foto 42 Foto 43 Foto 44 Foto 45 Foto 46 Foto 47 Foto 48 Foto 49 Foto 50 Foto 51 Foto 52 Foto 53 Foto 54 Foto 55 Foto 56 Foto 57 Foto 58
Processant la petició. Espera, si us plau!