VALORS DEL TREBALL

Els nois i noies protagonitzaran situacions en què  la cultura emprenedora i els valors del treball marcaran el seu futur. No deixeu que s’ho perdin!

L’alumnat haurà de posar en joc, mitjançant la visualització d’experiències positives entorn dels valors del treball i el desenvolupament de dinàmiques participatives, el seu grau de compromís, d’ iniciativa, de col·laboració, respecte o autosuperació davant de situacions concretes.

Objectius

Els tallers, coordinats per una orientadora, permetran a l’alumnat identificar els valors que entren en joc en la resolució de conflictes i interioritzar i crear actituds positives vers aquests.

Concretament,  els tallers han de fer possible:

  • Vivenciar, en primera persona, situacions relacionades amb l’emprenedoria i els valors del treball, reflexionar i plantejar possibles formes d’abordar-les.
  • Identificar l’actitud emprenedora i els valors del treball necessaris per al desenvolupament professional de les persones.
  • Promoure la interiorització de l’actitud emprenedora i dels valors del treball a partir de la reflexió i l’experimentació.
  • Respectar les opinions dels companys i fer aportacions constructives durant el desenvolupament de la sessió.
Processant la petició. Espera, si us plau!