STUCOM escola UNESCO

L'ESCOLA UNESCO és un "espai" real i virtual amb la finalitat de generar motius de reflexió, conscienciació i actuació envers temes de solidaritat, drets humans, pau, tolerància i respecte seguint la proposta del projecte UNESCO d'educació en valors.

El tema central del treball és la MULTICULTURALITAT: conèixer i reconèixer la diversitat cultural.

Objectius generals:

  • Promoure la conscienciació social vers aspectes socials relacionats amb la cultura de la pau, drets humans i solidaritat.
  • Oferir informació dels temes relacionats amb els drets humans i solidaritat.
  • Formar en valors i generar l'intercanvi d'informació entre els alumnes.

Objectius específics:

  • Crear un centre de documentació i informació.
  • Destacar notícies i activitats del moment.
  • Organitzar fòrums de debat.
  • Promoure la solidaritat.

Activitats:

  • Facilitar informació i adreces d'intrerès (webs, entitats).
  • Organitzar campanyes solidàries al centre (guiar grups de treball i coordinació de les activitats).
  • Informar als alumnes de quina pot ser la seva participació en l'organització dels diferents actes.
  • Motivar la participació dels alumnes en activitats que s'organitzan a la nostra ciutat: conferències, seminaris.
Processant la petició. Espera, si us plau!