Una ciutat més neta

Avui, 8 d’octubre,  Janet Sanz Cid la tinent d’alcaldia de l’Ajuntament de Barcelona en l’àrea d’ecologia urbanisme i mobilitat ens ha convocat a un acte institucional que ja fa 15 anys que se celebra. El projecte de Barcelona amb escoles més sostenibles va començar amb 69 centres ara s’hi han sumat 19 més incloent el nostre amb un total de 400 col·legis. La seva finalitat és aconseguir una ciutat més neta, més verda i més sostenible. Algunes escoles han parlat del seu pla de treball que fa que siguin uns col·legis sostenibles que aposten pel reciclatge i l’ecologisme.
Nosaltres també ens hem apuntat a aquest projecte per respectar el medi ambient i no contaminar més del que fem, hem col·laborat posant papereres de tres colors en cadascuna de les quals hi hem de llençar allò que correspongui. L’objectiu que es pretén és que hem de ser responsables del que fem i que hem de tenir cura del planeta terra, perquè si cadascú posa el seu granet de sorra entre tots podrem treure’n profit i ser uns ciutadans més conscienciats de cara a les futures generacions.

Julia León 1BT3

 

Processant la petició. Espera, si us plau!