/ultimes-places-formacio-ocupacional/media/LOGO_CURS.2.1.1.jpg

Últimes places Formació Ocupacional

Denominació: certificat de professionalitat: Sistemes microinformàtics – IFCT0209  

 • Continguts bàsics: Instalación y configuración de sistemas operativos. Aplicaciones microinformáticas. Instalación y configuración de aplicaciones informáticas. Implantación de los elementos de la red local.
 • Durada: 620 hores
 • Horari: De dilluns a divendres de 15:30 a 21
 • Calendari:Inici 10 de gener de 2013 Finalització 20 de juliol de 2013

Denominació: Programador de bases de dades relacionables – IFCI4004

 • Continguts bàsics: Teoria de la programació El llenguatge SQL Administració bàsica i avançada de dades en el SGBD
 • Durada: 220 hores
 • Horari:De dilluns a divendres de 15:30 a 17:30
 • Calendari:Inici 10 de gener de 2013 Finalització 21 de juny de 2013

Denominació: Analista programador – IFCI14

 • Continguts bàsics:
 • Disseny d’estructures de dades i algoritmes Metodologia de disseny d’aplicacions informàtiques Programació avançada estructurada en C Proves i documentacióCoordinació d’equips de treball Base de dades i llenguatge
 •  SQL Programació orientada a objectes i llenguatge unificat de modelatge (UML)
 • Programació Java
 • Durada: 420 hores
 • Horari:De dilluns a divendres de 17:30 a 21:30
 • CalendariInici 20 de desembre de 2012 Finalització 7 de juny de 2013

Requisits: Estar inscrit com a demandant d’ocupacio a l’OTGTenir el títol de l’ESO o equivalent o titulació superior Documentació: Currículum Fotocòpia del DNI/NIE Full d’inscripció com a demandant d’ocupació a l’OTG (fotocòpia) Títol de ESO o equivalent o titulació superior (original+fotocòpia per compulsar) Altres característiques: Pràctiques no laborals a l’empresa Seguiment, orientació i suport en la recerca de feina

Processant la petició. Espera, si us plau!