/sant-jordi-2013-concurs-de-narrativa-curta-2013/media/rosa-sant-jordi.jpg

Sant Jordi 2013 Concurs de narrativa curta

Bases

  1. Obert als alumnes de primer i segon curs de batxillerat.
  2. Dues categories: 1r i 2n BATX.
  3. Tema lliure.
  4. Extensió: 3 folis (Din A 4) escrits per una cara, a doble espai.
  5. Els treballs es poden presentar en català o en castellà.
  6. Els treballs hauran de ser lliurats a secretaria. Caldrà posarl’original en un sobre gran i, dins d’aquest sobre, posar-ne un depetit amb el nom, cognoms,  curs i grup de l’alumne.
  7. En el sobre gran hi haurà de figurar un pseudònim per tal degarantir l’anonimat de l’alumne participant.
  8. Data límit de lliurament: divendres 12 d’abril de 2013.
  9. Premis: un primer premi per cada categoría.
Processant la petició. Espera, si us plau!