Ricky Rubio

La freqüència d’alumnes esportistes que han cursat estudis al nostre centre, i la sensibilització del professorat de l’escola i la direcció, han afavorit que en els darrers anys, STUCOM Centre d’Estudis hagi posat en marxa programes específics per a esportistes.

Documental que es va emetre al Canal plus, durant el programa “Informe Robinson”, sobre l’alumne de batxillerat Ricky Rubio (jugador del DKV Joventut).

Processant la petició. Espera, si us plau!