/reunions-informatives/media/reunio-informativa-pares-mares-2019-20.jpg

Reunions informatives adreçades als pares i mares

Els propers dies es realitzaran les sessions informatives adreçades als PARES I MARES:

DILLUNS 30 de setembre:

1r de Batxillerat grup 2, a les 18h30m. Tutora: Carolina Garcia.

1r de Batxillerat grup 3, a les 19h00m Tutora: Glòria Roqué

 

DILLUNS 7 d’octubre: a les 18h30m

1r de Batxillerat grup 1, a les 18h30m. Tutor: Manel Sans

 

DIMARTS 8 d'octubre: a les 18h30m

1r de CFGM de Gestió administrativa. Tutora: Gemma Mayoral

1r de CFGM d’Activitats Comercials. Tutor: Jorge Esteban

 

DIMECRES 9 d'octubre: a les 18h30m

1r de CFGM de Sistemes Microinformàtics i xarxes matí. Tutor: Alberto Milián

1r de CFGM de Sistemes Microinformàtics i xarxes tarda. Tutor: Pedro Porcuna

 

DIJOUS 10 d'octubre: a les 18h30m

1r CFGS Administració i Finances. Tutor: Cristóbal Saavedra

1r CFGS de Gestió de Vendes i Espais Comercials. Tutor: Gemma Mayoral

1r de CFGS de Màrqueting i Publicitat. Tutor: Julio González

 

DIMECRES 16 d'octubre: a les 18h30m

Curs de preparació a la prova d’Accés a Grau Superior. Tutora: Glòria Roqué

 

DIJOUS 17 d'octubre: a les 18h30m

1r de CFGS d’Administració de Sistemes i Xarxes. Tutor: Francesc Sanahuja 

1r de CFGS de Desenvolupament d’Aplicacions Web. Tutor: Francesc Pérez.

1r de CFGS de Desenvolup. d’Aplicacions Multiplataforma. Tutor: Àlex Castel 

PFI Informàtica. Tutor: Pedro Peña

PFI Comerç. Carlos Andrade

DIMECRES 6 de Novembre: a les 18h30m

2n de Batxillerat, grup 3. Tutor: Javier Zarza

DIJOUS 7 de Novembre: a les 18h30m

2n de Batxillerat, grups 1 i 2. Tutors: Jaume Torres i Jordi Pérez

 

En el decurs del propers dies anirem lliurant als alumnes la circular amb l’ordre del dia; per tal de confirmar la seva assistència cal que ens ho comuniquin a través del tutor/a, lliurant-li la circular signada.

Processant la petició. Espera, si us plau!