Reunions informatives per pares i mares

Reunions informatives per pares i mares Els propers dies es realitzaran les sessions informatives adreçades als PARES I MARES:  
  • DIMARTS 16  d'octubre:1er Batxillerat Ciències i Tecnologia (1bat 1, 1bat 2 opció B)
  • DIJOUS 18 d’octubre:1 Batxillerat Humanitats i Ciències Socials (1bat 2 opció M i O, 1bat 3)
  • DIMARTS 23 d'octubre: 1er CFGM i PQPI
  • DIJOUS 25 d'octubre: 1r CFGS i Màrqueting.
  • DIMARTS 30 d’octubre:  Accés a Cicles Formatius de Grau Superior
  HORA: 19h LLOC: SALA DE CONFERÈNCIES DE L’ESCOLA   Properament entregarem als alumnes una circular amb l’ordre del dia; per tal de confirmar la seva assistència cal que ens ho comuniquin a través del tutor/a, entregant-li la circular signada.
Processant la petició. Espera, si us plau!