Reconeixement acadèmic de plans de formació

 

Les empreses poden acordar amb un centre de formació professional la validació i el reconeixement acadèmic de la formació impartida als seus treballadors, perquè tinguin els mateixos efectes acadèmics que la formació del sistema educatiu.

En què consisteix?

La validació de la formació impartida per les empreses i les organitzacions al seu personal es fa en relació amb les unitats formatives o mòduls professionals dels títols oficials de formació professional. La formació és vàlida per als centres que ofereixen aquest servei i ha de ser similar, tant en contingut com en durada, a alguna de les unitats formatives dels títols.

El centre que valida el contingut de la formació amb l'entitat, fa un seguiment i realitza la prova de validació de les persones que han estat formades.

Les persones que validen la formació obtenen un certificat acadèmic de la unitat formativa o mòdul professional, que pot resultar suficient per obtenir un títol, sempre que disposin dels requisits d'accés legalment establerts.

Els centres pot donar suport a les empreses en l'organització de la formació.

A qui va dirigit?

A empreses, entitats o organitzacions sindicals o empresarials que vulguin que la formació impartida al seu personal, afiliats o socis tingui un valor acadèmic en relació amb els títols de formació professional del sistema educatiu.

Beneficis

Possibilita validar la formació rebuda en les empreses i entitats com a part dels títols de formació professional del sistema educatiu.

Possibilita el reconeixement acadèmic de la formació contínua impartida per les empreses i les entitats al seu personal.

Processant la petició. Espera, si us plau!