/protocol-emergencia-covid19/media/protocol-coronavirus-grup-stucom.png

Protocol d'actuació davant emergència sanitària per COVID-19

Davant l'evolució de l'brot epidemiològic de Coronavirus COVID-19 al nostre país i com a mesura preventiva dins el pla de prevenció i actuació de el Centre, hem decidit establir una sèrie de mesures preventives en funció de les diferents situacions de risc de contagi que es puguin produir en els nostres centres.

PROTOCOL GRUP STUCOM DELS DIFERENTS ESCENARIS CORONAVIRUS

Processant la petició. Espera, si us plau!