Projecte educatiu

Batxillerats - cicles formatius Concertados STUCOM Pelai - Barcelona

 

A fi i efecte de desenvolupar la tasca educativa en tot el seu potencial, el nostre Projecte Educatiu defineix els següents objectius:

Formació

Oferir una formació Integral de Qualitat a joves, per a que sàpiguen afrontar el seu futur amb garantia en tots els camps i desenvolupin així, els seus valors com a ciutadans.

Treball en equip i responsabilitat

Despertar i afavorir en els nostres alumnes actituds d’iniciativa, treball en equip i responsabilitat per tal que se sentin solidaris amb tot allò que els envolta, i s’esforcin a construir una societat més rica, més justa i més tolerant enfront de la diversitat.

Autoconeixement i orientació

Ajudar els alumnes a un autoconeixement, a recuperar la seva autoestima en cas d’haver-la perdut i en general orientar-lo perquè sigui conscient de les seves aptituds, de les seves limitacions i possibilitats reals d’èxit, tant si accedeix a estudis superiors o al món laboral.

Inserció laboral

Afavorir i potenciar els hàbits i habilitats que han de completar els coneixements per aconseguir una inserció laboral que li permeti un desenvolupament personal i professional d’acord amb les seves capacitats i possibilitats reals.

Idioma

Aprofundir en l'aprenentatge verbal i escrit de llengües estrangeres aconseguint una formació i preparació homologable en l'entorn europeu, que li faciliti la intercomunicació en una societat cada vegada més globalitzada.

Noves tecnologies

Dotar dels coneixements necessaris en noves tecnologies perquè pugui aconseguir la major informació i comunicació possible tant en el seu entorn social com en el professional.

Ètica

Despertar, afavorir i potenciar tots els valors humans, morals i socials que facilitin una bona convivència amb els altres buscant l’equilibri entre la llibertat individual, el sentit de la justícia i el respecte als altres.

Consciència social

Afavorir una major consciència social envers els sectors socials més desfavorits i els problemes mediambientals inherents a la nostra societat en continu creixement.

 


 Projecte Educatiu de Centre

Processant la petició. Espera, si us plau!