/presentacio-2/media/130-619x346.jpg

Presentació

Stucom Centre d’ estudis fonamenta el seu IDEARI EDUCATIU en l’ objectiu d’ oferir un servei a la societat, obert i global. Per això fonamenta i desenvolupa la seva acció educativa a partir del següent Projecte Educatiu.
Formar en valors, hàbits i actituds socials. Stucom Centre d’estudis no se centra només en la transmissió de coneixements. També considerem molt important la formació integral de l’alumne. Mantenir viva la comunicació Escola i Familia: A Stucom disposem d’ informació inmediata sobre el rendiment acadèmic i l’ actitud de l’ alumne. La compartim amb el seu entorn familiar dins el marc de l’acció tutorial. Donar un nivel acadèmic competitiu: Stucom us ofereix una formació de qualitat i de nivell. Horari d’ atenció personalitzada a l’ alumne: Per tal de reforçar els coneixements, Stucom posa a disposició dels alumnes les hores d’ atenció personalitzada (fora de l’ horari lectiu), orientades pel mateixos professors de Stucom. Acció Tutorial: El seguiment acadèmic de l’ alumne i l’acció tutorial a Stucom són els pilars del nostre projecte educatiu. Orientació universitaria i inserció laboral: A Stucom posem a la vostra disposició el Departament d’ Orientació Acadèmica, un equip de professionals que us assessoran i ajudaran a prendre les millors decisions de futur. Internacionalització: Stucom considera fonamental l`aprenentatge d’ idiomes ja que us obren les protes a la comunicació global. Us oferim la possibilitat de realitzar intercanvis linguistics i participar en projectes internacionals. Noves Tecnologies: La utilització de les TIC a les aules de STUCOM dóna suport als professors i permet fer les classes més amenes, atractives i visuals. Disposem d'un Campus digital que és una gran eina de aprenentatge i comunicació dins del col.lectiu de Stucom .
Política de Qualitat: La Direcció de Stucom promou com a eina bàsica de millora, un Sistema de Gestió de la Qualitat d’ acord amb la norma de refèrencia UNE-EN-ISO 9001/ 2000, per poder respondre a les necessitats del nostres clients.  
Processant la petició. Espera, si us plau!