Pràctiques en empresa

PRÀCTIQUES EN EMPRESA

La Formació en Centres de Treball són pràctiques i estades formatives no laborals que realitza l'alumnat a les empreses, mitjançant un acord de col·laboració que subscriu el centre docent i l'empresa.

Aquestes pràctiques, obligatòries, formen part del programa formatiu curricular de cada especialitat. L'estada de les pràctiques oscil·la entre 317 i 350 hores segons la família professional.

Per a més informació, podeu contactar amb el Departament Escola-Empresa a l'adreça de correu escola.empresa@stucom.com i us ajudarem a trobar la millor opció.

Els principals objectius de les pràctiques en empresa són:

  • Completar la formació assolida en el cicle formatiu en un entorn de treball real, millorant la seva qualificació professional.
  • Facilitar la incorporació de l'alumnat al món laboral.
  • Adquirir els hàbits socio-laborals adequats a l'àmbit laboral, tant en l'execució de les tasques realitzades, com les relacions interpersonals.
  • Contribuir a l'avaluació de les competències professionals dels alumnes.
Processant la petició. Espera, si us plau!