PQPI - Programa de Garantía Social barcelona Online a Distancia semipresencial

PQPI - Programa de Garantía Social

Durada 900 hores (distribuïdes en un curs acadèmic). 700 hores lectives, a raó de 20 hores setmanals, i 200 hores de pràctiques en empresa. Requisits Hi poden accedir els alumnes desescolaritzats més grans de 16 anys que no han obtingut una titulació acadèmica superior a la de Graduat en Educació Secundària o que no tenen el títol de Formació Professional de Primer Grau. Objectiu La finalitat d’aquest programa d’auxiliar d’oficines és proporcionar als joves una formació bàsica i professional que els permeti incorporar-se al món laboral o continuar els seus estudis, especialment a la Formació Professional Específica de Grau Mitjà (CFGM), en aquest cas dins de la familia d’administració al cicle de Gestió Administrativa mitjançant la superació de la Prova d'accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà. Continguts

  • Formació específica d’administratiu 455 hores
  • Formació bàsica i activitats complementàries 140 hores
  • Orientació professional i tècniques de recerca de feina 70 hores
  • Tutoria 35 hores
  • Total 700 hores

Característiques

  • Molt pràctic
  • Exercicis sobre supòsits i casos reals
  • Entre 250 i 300 hores de treball en aula d’informàtica

Complementarietat

  • Prova d'accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà
  • Cursos especialitzats de Formació Ocupacional.
Processant la petició. Espera, si us plau!